Årskurs 7-9

Scheeleskolan är en grundskola med ca 340 elever i årskurs 7-9. Skolan ligger i den västra delen av Köping. På skolan finns även en förberedelseklass, grundsärskolan och träningsskolan.

Vårt mål är att eleverna ska trivas och utvecklas på Scheeleskolan. Vi arbetar för att eleverna ska känna sig trygga, bli självständiga, källkritiska och motiverade.

För att nå dessa mål har vi höga förväntningar på våra pedagoger - att utmana sin egen undervisning för att kunna ge eleverna en utvecklande och varierad undervisning. Alla elever på skolan är utrustade med varsin surfplatta i undervisningen.

Betyg högstadiet

Den betygsskala som används är bokstäverna F-A där kunskapskraven för nivå E, C och A (för årskurs 9) är fastställda av Skolverket.

Betygsnivåer

  • F = alla kunskapskrav för E är ej uppfyllda (= ej godkänt)
  • E = alla kunskapskrav för E är uppfyllda (den lägsta godkända nivån)
  • D = alla kunskapskrav för betyget E samt till övervägande del för C är uppfyllda
  • C = alla kunskapskrav för C är uppfyllda
  • B = alla kunskapskrav för betyget C samt till övervägande del för A är uppfyllda
  • A = alla kunskapskrav för A är uppfyllda (den högsta godkända nivån)

Alla betygskriterier och kunskapskrav presenteras för eleverna i samband med undervisningen. De finns dessutom alltid tillgängliga på skolans expedition och webbplats

På Skolverkets webb kan får du mer information om läroplaner, kursplaner och ämnesplaner Läs mer om betygsskalan på Skolverkets webb

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: