Trygghet och trivsel

Ansvaret för elevernas trygghet och trivsel i skolan vilar på all personal.
Den årliga trygghetsundersökningen visar att de allra flesta av våra elever känner sig trygga och trivs i skolan

Vi utgår från våra gemensamma förhållningssätt och
ordningsregler för att skapa en trygg och trivsam miljö i skolan.

Vi dokumenterar alltid när en elev bryter mot våra förhållningssätt och trygghetsteamet utreder, följer upp och gör klart situationen. Trygghetsteamet genomför också trygghetsvandringar med elevrådet så att vi vuxna vet vilka platser på skolan som elever upplever som otrygga.

Vuxna finns med eleverna under deras raster och vid förflyttningar, till exempel i kapprum, omklädningsrum och vid kön in i matsalen.

Rastvärdarna bär gula västar och uppehåller sig på platser
som eleverna känner sig otrygga på.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: