Förstelärare

Sedan år 2013 är det möjligt för lärare att bli förstelärare. I och med detta kan lärare göra karriär inom sitt yrke utan att behöva byta klassrummet mot ett kontor. 

För att bli förstelärare ska läraren bedömas vara särskilt yrkesskicklig. På Nibble skolområde finns fem förstelärare. En förstelärare ska fortsatt ha den egna undervisningen som sitt huvuduppdrag men också exempelvis kunna:

  • vara mentor för nyexaminerade lärare.
  • vid behov vara behjälplig med material eller andra frågor.
  • vara aktiv i pedagogiska samtal
  • initiera och leda projekt i syfte att förbättra undervisningen
  • vara samordnare för skolans VFU-handledare vid mottagandet av lärarstudenter
  • under den verksamhetsförlagda utbildningen.
  • ta del av den pedagogiska forskningen och förmedla den vidare till kollegor vid
  • våra pedagogiska diskussioner.


Sidansvarig:

Senast uppdaterad: