Adoption

Adoption är en överenskommelse som innebär att du tar emot ett barn som ditt eget. Barnet jämställs juridiskt med ett biologiskt barn.

För dig som vill adoptera

Köpings kommun samarbetar med Arboga kommun i familjerättsliga frågor. Därför kommer du som medborgare i Köpings kommun komma i kontakt med familjerättssekreterare i Arboga i frågor gällande adoptioner.

Adoption hos Arboga kommun

Internationella adoptioner

Den som vill adoptera ett barn från utlandet måste ha ett medgivande från social- och arbetsmarknadsnämnden. Familjerätten inom socialtjänsten gör en utredning och bedömer om hemmet är lämpligt för att ta emot ett adoptivbarn från utlandet. Social- och arbetsmarknadsnämnden yttrar sig till tingsrätten, som sedan fattar det slutgiltiga beslutet.

Övriga adoptioner

Även adoption av svenska barn kan komma ifråga, till exempel om en man eller kvinna har barn från ett tidigare förhållande men nu är gifta med varandra och bor tillsammans med barnet i en ny relation. Partnern i det nya förhållandet kan då ansöka hos tingsrätten om att få adoptera barnet. Normalt krävs att den biologiske föräldern ger sitt medgivande till adoptionen. Familjerätten gör en utredning och bedömer om adoptionen är till barnets bästa. Social- och arbetsmarknadsnämnden yttrar sig till tingsrätten, som sedan fattar det slutgiltiga beslutet.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Lena Rönnberg

TEAMLEDARE FAMILJERÄTTEN

Storgatan 28, Arboga

Telefontid

Kl. 08:00 - 16:30 måndag till torsdag

8:00 - 15:00 fredag