Sök anpassad skola

Det är alltid barnets vårdnadshavare som ansöker om en plats i anpassad skola för sitt barn. Kommunen gör sedan en utredning och beslutar om barnet har rätt att gå i anpassad skola.

Kommunen informerar vårdnadshavarna om vad anpassad skola är och vilket stöd som kan erbjudas. Vårdnadshavarna har möjlighet att göra besök i skolan och personalen kan även efter överenskommelse besöka barnet i förskolan eller skolan.

Skolverkets broschyr till vårdnadshavare, med information om anpassad skola.

Ansökan görs via blankett

Du som vårdnadshavare fyller i en blankett och skickar in den till Köpings kommun, Anpassad skola, 731 85 Köping. Du kan även välja att ansöka om plats på prov i sex månader.

Blankett: Ansökan till anpassad skola (tidigare särskola) Pdf, 234 kB.

Blankett: Ansökan till anpassad skola (tidigare särskola) på prov i högst sex månader Pdf, 189 kB.

Utredning behöver göras av hemkommunen

För att komma fram till om ett barn har rätt att gå i anpassad skola ska en utredning göras. Det är alltid barnets hemkommun som ansvarar för att en utredning görs. Att starta en utredning måste alltid ske i samråd med vårdnadshavarna.

Beslut om anpassad skola

Beslut om anpassad skola grundas på psykologiska, medicinska, sociala och pedagogiska utredningar samt samtal med vårdnadshavare och personal som känner barnet väl.

Om utredningen visar att barnet har rätt till anpassad skola erbjuds barnet en plats. Därefter tar vårdnadshavarna ställning till om de vill söka plats i anpassade skolan för sitt barn. Om vårdnadshavarna erbjudits en plats i anpassad skola men är tveksamma finns möjlighet för barnet att prova att gå i anpassad skola under en tid.

Beslutet kan överklagas

Om utredningen visar att barnet inte har rätt till anpassad skola kan vårdnadshavarna överklaga beslutet hos Skolväsendets överklagandenämnd.

Mer information om hur du överklagar beslutet finns på Överklagandenämndens webbplats.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Anette Höjlin

REKTOR ANPASSAD GRUNDSKOLA PÅ SKOGSBRYNSKOLAN OCH NYGÅRDSSKOLAN SAMT ANPASSAD GYMNASIESKOLA NYGÅRDSSKOLAN

Robert Örling

REKTOR ANPASSAD GRUNDSKOLA PÅ SCHEELESKOLAN OCH ANPASSAD GYMNASIESKOLA PÅ ULLVIGYMNASIET

Barnhemsgatan 55, Köping