Signs of safety – ett sätt att förstärka det friska

Socialsekreterarna Sophie, Elin, Anna och Ida i förvaltningshuset i Köping

Socialsekreterarna Sophie, Elin, Anna och Ida är coacher i Signs of safety.

Att arbeta mer med att förstärka det goda som finns i individen och förklara insatserna så att alla inblandade förstår. Så vill socialsekreterarna Sophie, Elin, Anna och Ida beskriva modellen Signs of safety. Nu implementeras den i Köpings kommun. Förhoppningen är att familjerna ska bli bättre på att hjälpa sig själva.

- Vi ska ju inte finnas med i all framtid, deras liv ska funka utan oss och med den här modellen jobbar man med det friska i de nätverk som redan finns.

Det säger socialsekreterarna Sophie, Elin, Anna och Ida, som är Signs of safety-coacher, och berättar vidare att målet i modellen är att göra en tidig kartläggning av individens situation. Socialsekreterarna inventerar nätverket som finns runt individen och gör en tidsram för insatsen. I centrum finns lösningsfokus där man ska hitta lösningar och anpassa stödet.

Målet är att arbeta för att barnet ska kunna bo hemma

Att aktivera familjerna är centralt. Nätverket tillfrågas om hur de kan bli mer involverade i barnets liv.

-Forskning visar att det är riskabelt att placera ett barn. Att brytas ur sitt sammanhang, lämna skola och stå utan familj och nätverk innebär en stor risk för psykisk ohälsa och bristande känsla av tillhörighet. Ibland kan det bli oundvikligt med en placering, men då är målet att aktivt arbeta med vården, så att barnet ska kunna flytta hem igen, säger Elma Ramadanovic Libstrand, teamledare.

Att aktivera nätverket och arbeta med resurser som redan är befintliga kan innebära att exempelvis farmor flyttar hem till familjen under en tid eller att en farbror eller annan vän eller släkting kan avlasta föräldrarna där det finns oro för ett barn. Olika delar av nätverket kan aktiveras under olika delar av insatsen.

Vill du arbeta hos oss? Vi rekryterar löpande - välkommen med din intresseanmälan!

Alla som behöver det får utbildning i Signs of safety

I Köpings kommun har alla socialsekreterare inom myndighetsutövning och familjebehandlare i öppenvård utbildats i Signs of safety och det finns också en coach i varje team. Implementeringen ska ske över två års tid och samtliga nya medarbetare introduceras i arbetssättet.

Coacherna säger att det kan vara utmanande att tänka nytt samtidigt som det är roligt och utvecklande. I modellen ingår också att använda klarspråk på det som planeras för att få klienterna att förstå varför de behöver en insats. När de till exempel ska förklara att ”barnets grundläggande omsorg måste ombesörjas” för en förälder kan de i stället säga ”när du dricker alkohol får inte barnet mat”.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Nibblesbackevägen 17, Köping

Fax
0221-254 13

Postadress
Köpings kommun
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider
Vardagar 08:00 - 16:30