Skogsborgens förskola

Skogsborgens förskola

Skogsborgens förskola är en förskola med fyra team. Förskolan har närhet till skog och natur.

Förskolans innemiljö och utemiljö bjuder in till lek och utveckling, våra pedagoger utformar stimulerande lärmiljöer som lockar barnen att utforska och lära sig. Lärmiljöerna ska uppmuntra barnen att samspela, leka och prova nya saker och är i ständig förändring för att anpassas efter barnens intressen och behov. Vår förskola har även förmånen att ha sinnesrum där barnen får undersöka och lära sig med hjälp av sina sinnen och ett rörelserum där barnens motoriska utveckling främjas på ett lustfyllt sätt. Rummen kan används av alla förskolans team. Förskolan har nära till skogen och dit går vi ofta för att utforska naturen, låta barnen vara med om äventyrliga lekar och även lära sig om djur och natur. Förskolans fyra el-lådcyklar möjliggör att barnen har möjlighet till härliga utflykter runt om i Köping bland annat till lekparker och biblioteket.

På Skogsborgen tror vi på att barn är kompetenta och utvecklas genom att ha trygga relationer

Vår verksamhet utgår från de barn som finns hos oss på förskolan, vad som intresserar just dem och vad de har för behov. På Skogsborgen får barnen växa och lära genom meningsfulla situationer i en positiv miljö. Vi bygger alltid verksamheten på trygghet, barns delaktighet, glädje och en tro på att barn kan och är kompetenta.

Vi värdesätter barnens möjlighet till lärande, glädje, samarbete, självkänsla och självförtroende, att våga uttrycka sina åsikter, lyssna på varandra och känna sammanhang i tillvaron.

För att öka barnens möjlighet till lärande och trygghet är barnen dagligen indelade i mindre grupper. Pedagogerna arbetar medvetet med att skapa förutsättningar för barnen att vara i sammanhang där de kan bli sina bästa jag tillsammans. Vi arbetar aktivt med att utveckla barnens språk och kommunikationsförmåga tillexempel genom att använda tecken och bildstöd.

Förskolan har egen matsal där pedagogiska måltider serveras från förskolans eget kök där kockar lagar näringsriktig mat från grunden. Genom goda och bra måltider skapas matglädje, gemenskap och en trivsam stämning. Barnen får energi och förutsättningar att leka och lära. När pedagoger och barn äter tillsammans upplever barnen vad en balanserad måltid är och det blir en naturlig inlärningssituation. Barnen vågar prova fler livsmedel och utvecklar en positiv attityd till mat.

Våra rutiner för introduktion på förskolan bygger på anknytningsteori och är baserade på forskning. När barnen börjar på förskolan sker det i samarbete mellan vårdnadshavare och pedagoger och anpassas alltid efter det enskilda barnets behov och förutsättningar. Det är för att vi är måna om att barnen ska få en trygg start på sin tid i förskolan.

Boka gärna ett besök

Är du mer nyfken på vår förskola är du välkommen att ta kontakt med oss för att boka ett besök. Du som vårdnadshavare får gärna vara med ditt barn på förskolan en dag eller några timmar oavsett om du funderar på att börja hos oss eller om du har ditt barn på förskolan idag. För oss är det viktigt med goda relationer med vårdnadshavare och vi vill uppmuntra till kommunikation och dialog kring det som rör förskolans verksamhet. Har du frågor eller funderingar kontakta förskolans rektor.

Våra team

Skogsborgen har fyra team med ett tätt samarbete mellan teamen. Varmt välkommen att höra av dig till någon av oss om det är något du funderar över.

Team Räven


Lilla räven 0221-258 61
Stora räven 0221-257 12
skogsborgen.raven@koping.se


Team Lodjuret

Lilla Lodjuret 0221-257 11
Stora Lodjuret 0221-250 96
skogsborgen.lodjuret@koping.se


Team Björnen

Lilla Björnen 0221-252 63
Stora Björnen 0221-252 76
Skogsborgen.bjornen@koping.se


Team Mården


Lilla Mården 0221-250 97
Stora Mården 0221-258 62
Skogsborgen.marden@koping.se

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Mer innehåll

Område: Östanås

Huvudman: Kommunal förskola

Inriktning: -

Kontakt

Skogsborgens förskola

Ringvägen 66, Köping

Öppettider
06.30-18.30

Karin Ringaby

REKTOR

Skogsborgens förskoleenhet

Förskolor: Skogsborgen