Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar

Förorenade områden

Med förorenade områden menas markområden, grundvatten eller sediment som genom lokala utsläpp har fått betydligt högre föroreningshalter än omgivningen. Föroreningarna kan orsaka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Fastighet med föroreningar

Om du ska köpa en fastighet, göra markarbeten eller avsluta en verksamhet som kan ha orsakat föroreningar, är det viktigt att du tar reda på om marken och byggnader är förorenade.

Genomföra undersökningar

Ta gärna hjälp av sakkunnig konsult för att göra undersökningar. Undersökningen bör göras i samråd med miljöenheten. Miljöenheten kan ha information om tidigare undersökningar, verksamheter, utsläpp eller information om marken består av fyllnadsmassor. Tänk på att även att genomföra undersökningar i vissa fall kan vara anmälningspliktigt. Provtagning görs på marken, grundvattnet och kanske även byggnaden om den kan vara förorenad av den verksamhet som funnits där.

Informera miljöenheten om du hittar föroreningar

Om du upptäcker föroreningar i samband med undersökning, eller på annat sätt, behöver du informera miljöenheten.

Vem är ansvarig?

I första hand är den som har orsakat föroreningen ansvarig för undersökning och sanering. Om det inte finns någon ansvarig verksamhet kvar som kan bekosta undersökning och sanering, är det fastighetsägaren eller den som utför arbete inom det förorenade området som är ansvarig.

Om du ska lägga ner en verksamhet som kan ha orsakat föroreningar i mark, vatten eller byggnader är du ansvarig att undersöka fastigheten.

Anmäl markarbeten i god tid

Om du planerar att göra markarbeten i ett misstänkt förorenat område ska du höra av dig eller anmäla det till miljöenheten senast sex veckor innan arbetet påbörjas. Det är förbjudet att utföra åtgärder i ett förorenat område utan att anmäla detta till miljöenheten.

Avgift

För tillsyn av förorenade områden och anmälan om efterbehandling med anledning av föroreningsskada tar miljöenheten ut en avgift som fastställt av kommunfullmäktige.

Taxa miljöbalken 2021

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Miljöenheten

Kristinelundsvägen 4

Postadress:
Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Telefontider
Måndag-torsdag: 8.00-16.30
Fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

På grund av coronaviruset kan öppettider för besök variera. Ring eller maila oss i första hand.

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken!