Ny förskola i Kolsva 2020

Kolsva nya förskola invigdes i början av 2020. Den ligger på Björnstigen och heter Savannen.

Kolsvas nya förskola Savannen, med sex avdelningar, öppnade nya möjligheter bland annat för samarbeten mellan pedagogerna. På förskolan finns det plats för 70 barn.

Kommunstyrelsen beslutade 2017 att låta genomföra en projektering av en nybyggnation av en förskola motsvarande sex avdelningar på fastigheten Bergtorpet 1:4 i Kolsva.

Mer om den nya förskolan

Budget för projektering: 2,5 Mkr

Entreprenör: Åhmans Bygg i Köping AB

Budget: 35 Mkr

Byggstart: augusti 2018

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Kari Anttila

FASTIGHETSANSVARIG