Att etablera företag i Köping

Det finns många fördelar med att att etablera i Köping - mitt i den expansiva Mälardalsregionen.

Etablera och utveckla ditt företag i Köpings kommun

Det finns många fördelar med att etablera sig i Köpings kommun. Med läge mitt i den expansiva Mälardalsregionen präglas näringslivet av såväl tradition som förnyelse. Här finns idag stora internationellt kända företag och många duktiga småföretagare.

Vår ambition är att fler företag ska få ta del av kommunens attraktiva läge och utvecklas i den kreativa miljö som företagen här skapar tillsammans.

Industritradition, utmärkt läge och samverkan

Köping har ett dynamiskt näringsliv med cirka 2 000 företag. Många är enmansföretagare men här finns också en stark industritradition och företag såsom GKN Driveline, Volvo GTO, Yara, Tibnor, Leax group och Hästens sängar.

Kommunerna i Västra Mälardalen: Köping, Arboga och Kungsör, samverkar inom flera områden, bland annat i frågor som rör etableringar och mark- och lokalfrågor.

Samarbete med Stockholm Business Alliance

Köpings kommun ingår i Stockholm Business Alliance (SBA), ett partnerskap mellan ett 50-tal kommuner i Storstockholm-Mälarregionen. SBA satsar på gemensam marknadsföring av regionen för att locka internationella etableringar och investeringar till regionen, men verkar också för ett ökat samarbete när det gäller näringslivsfrågor. Samarbetet sker under det samlade varumärket Stockholm - the capital of Sweden.

För en stor del av det gemensamma arbetet ansvarar Stockholm Business Region (SBR) på uppdrag av partnerskapet.

Läs mer om Stockholm Business Alliance

Process för företagsetablering vid markköp

Illustration över de olika stegen i marketablering.Förstora bilden

Bild över processen. Tryck på bilden för att zooma.

Steg 1

Kommunen erbjuder verksamhetsmark. Företagaren anmäler intresse för en markreserveration. Kommunen beslutar inom 3 månader om markreservation ges eller inte.

Steg 2

Företagaren utreder, projekterar, ordnar finansiering med mera. Vid behov ansöker kommunen om en förrättning (avstyckning). Företagaren lämnar in en bygglovsansökan och efter det tecknas ett köpekontrakt. Markreservationen gäller i 6 månader.

Steg 3

Företagaren betalar för markköpet inom 3 månader. Kommunen upprättar ett köpebrev.

Steg 4

Så fort köpebrevet är undertecknat får företagaren tillträde till fastigheten och söker lagfart. Inom två år ska byggnationen vara klar och inneha ett slutbesked från bygglovenheten.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Annika Winther

MARK- OCH EXPLOATERINGSCHEF

Kristinelundsvägen 4
731 85 Köping

Richard Folkebrant

ETABLERINGAR

Västra Långgatan 2
731 85 Köping