Krisgrupp

Trädallé

Om skolan drabbas av svår kris eller olyckshändelse ska gruppen snabbt kunna organisera sig, samla in och lämna riktig information samt stödja elever, personal och anhöriga.

Elundskolans krisgrupp

  • Anneli Holmroos, rektor
  • Madelen Hesselbäck, kurator
  • Camilla Anderson, skolsköterska
  • Caroline Hansson, bitr.rektor/specialpedagog
  • Stefan Anderberg, fritidspedagog
  • Marja-Leena Moilanen, administratör
  • Putte Philipsson, diakon

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Anneli Holmroos

REKTOR