Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

TypeError: Cannot read property "length" from null

Skärpta regionala restriktioner gäller

Enligt Region Västmanland är spridningen av covid-19 just nu stor i Köping och i Västmanland. Skärpta lokala restriktioner gäller till och med 11 april. Det är viktigt att vi värnar om våra riskgrupper och följer de nationella råd som Regeringen och Folkhälsomyndigheten beslutat om.

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar

Rätt till särskilt stöd

Skolan ska ta hänsyn till elevers olika behov och skapa de förutsättningar som behövs för att varje elev ska nå kunskapskraven.

Alla elever ska få stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Om en elev riskerar att inte nå kunskapskraven ska eleven snabbt få stöd. Först görs extra anpassningar för eleven, det betyder att läraren ser över pedagogiska metoder, hur elevgruppen fungerar och hur de befintliga resurserna är fördelade. Om det inte räcker är det rektorns ansvar att skyndsamt utreda om eleven är i behov av särskilt stöd.

Särskilt stöd innebär att skolan tar fram ett åtgärdsprogram som beskriver vad som ska göras för att underlätta elevens skolsituation. Åtgärdsprogrammet tas fram i samråd med elev och föräldrar. Eftersom åtgärdsprogrammet normalt ligger utanför den vanliga undervisningen behöver rektorn godkänna och fatta beslut kring det.

Programmet ska senare utvärderas av elevens ansvarige lärare, tillsammans med elev och föräldrar.

På Specialpedagogiska skolmyndighetens webb kan du läsa merhur barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nåutbildningsmålen

Läs mer om Skolverkets information om särskilt stöd

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Köpings kommun

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Telefontider
Måndag-torsdag: 8.00-17.00
Fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken