Skolkurator

Karlbergsskolans skolkurator arbetar med den psykosociala miljön i skolan på individ-, grupp- och organisationsnivå. Skolkuratorn har enskilda elevsamtal, samtal med föräldrar och barn samt arbetar med grupprocesser.

Skolkuratorn ingår i elevhälsan och arbetar både förebyggande och akut. Du som elev kan vända dig till skolkuratorn om du är i behov av samtal och strategier för förändring på grund av lättare psykisk ohälsa som till exempel nedstämdhet, beteendeproblematik, oro/ängslan/rädsla samt relationsproblematik.

Skolkuratorn arbetar med grupper och medlar i konflikter, ger information om olika hjälpinsatser samt kan ge stöd vid kontakt för vidare behandling till exempelvis barn- och ungdomspsykiatrin.

I skolkuratorns arbete ingår samarbete med olika myndigheter och institutioner, som till exempel socialtjänsten, barn- och ungdomshälsan och barn- och ungdomspsykiatrin.

Du kan boka tid hos skolkuratorn på telefon eller e-post. Skolkuratorn har tystnadsplikt och anmälningsplikt.

Länkar

BRIS.se

UMO.se, ungdomsmottagning på nätet

Ung och mår dåligt i Köping

Råd och stöd gällande familjerelationer - Familjelinjen

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Kerstin Ekholm

SKOLKURATOR