Familj

Orosanmälan

Kontakta en socialsekreterare om du är orolig för att ett barn eller ungdom far illa eller verkar behöva stöd. Du når dem på telefonnummer 0221-255 10, telefontid vardagar kl. 8.30-11.00 (övrig tid går det bra att lämna meddelande så ringer en socialsekreterare upp). Dina misstankar behöver inte vara bekräftade och du behöver inte ha några bevis för att ta kontakt med oss. Du som anmäler kan välja om du vill uppge ditt namn eller vara anonym. Kvällar och helger tar du kontakt med Socialjouren på telefonnummer 021-39 20 66.

Anmälan kan även göras på blankettPDF och skickas in till social- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Anmälningsskyldighet

Du som arbetar med barn och ungdomar har anmälningsskyldighet, det betyder att du är skyldig att anmäla allt som kan innebära att socialtjänsten behöver agera, även om det bara rör sig om en misstanke om att ett barn far illa eller behöver stöd. Skyldigheten att anmäla väger tyngre än sekretessen.

När du gjort en anmälan

När socia- och arbetsmarknadsförvaltningen har fått in din anmälan görs en så kallad förhandsbedömning. Det innebär att den eller de personer som anmälan gäller får träffa en socialsekreterare. En socialsekreterare arbetar med att ge hjälp och stöd.

Även du som har anmält kan vara med på en träff tillsammans med socialsekreteraren och den anmälde.

Efter träffarna tas det beslut om att antingen

  • öppna en utredning för att ta reda på vilken form av stöd som personen eller familjen behöver, eller
  • avsluta förhandsbedömningen utan en utredning.

Familjelinjen

Till Familjelinjen kan du som barn, ungdom eller förälder ringa för att fråga eller prata om det mesta som rör familjen, föräldraskap och relationer. Du får vara anonym och vi kan ge dig råd, stöd och vägledning. Kan vi inte besvara din fråga så hjälper vi dig gärna vidare.

Vår telefontid är måndag-fredag (undantaget helgdagar och ”klämdagar”) kl. 9.00-11.00 och du når oss på telefonnummer 0221-256 88. Övrig tid finns telefonsvarare där du kan prata in meddelande och bli uppringd nästkommande vardag.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 17 april 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se