Mål 3:
Det vi erbjuder lockar

När vi säger tillsammans menar vi det


För att säkerställa Köpings kommun som attraktiv för näringslivet och som en levande stad arbetar vi för att ständigt förbättra företagsklimatet.
Barn behöver vårdnadshavare som är delaktiga i samhällslivet. Ett framgångsrikt och dynamiskt näringsliv skapar sysselsättning som i sin tur ger självständighet, trygghet och goda förebilder. För ungdomar och unga vuxna är möjligheten att se vägar till ett självständigt liv en viktig motvikt till negativa influenser och ett pressande samhällsklimat.
Företag väljer Köpings kommun som ett attraktivt alternativ för nyetableringar och företagande eftersom Köping är en kommun där nya och befintliga företag ges förutsättningar att starta och växa. Våra insatser för att gynna företagsklimatet sker genom tillitsfull samverkan, och har fokus på praktiska åtgärder.
Genom tätt samarbete med näringslivet hjälper vi till att ta fram den kompetens och infrastruktur som framtiden efterfrågar.

Delmål : Vi skapar bra förutsättningar för näringslivet genom kompetensutveckling, service och myndighetsutövning.

Handlingsplan

Varje år tas en handlingsplan fram som beskriver hur målgruppen ska arbeta med målet under året.
I handlingsplanen finns en nulägesbedömning utifrån de indikatorer som följs och som mäter målets framgån. Här finns även aktiviteter som ska genomföras under året.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: