Sammanhållen journalföring

Sammanhållen journalföring innebär att olika vårdgivare har möjlighet att se varandras anteckningar i din journal. Det gör så att du som får vård av både kommunen och regionen får en säkrare vård, eftersom läkare och sjuksköterska kan se hela din journal.

Det kan exempelvis handla om att ta del av vilka läkemedel du redan har, så att inte nya behandlingar ger oönskade eller farliga bieffekter. Det är bara personal som är delaktig i din vård och behandling som får ta del av dina journaluppgifter hos andra vårdgivare.

Du slipper komma ihåg allt

En bra sak med sammanhållen journal är att du själv slipper hålla reda på och berätta sådant som är av vikt för din vård, exempelvis prover du tagit eller mediciner du äter.

Ökad insyn – se din journal på 1177.se

En annan fördel med sammanhållen journal är att du får ökad insyn, då du kan läsa din journal även för kommunala sjukvårdsinsatser på 1177.se.

Den som läser loggas

Du har också rätt att ta del av vem som läst din journal och vilken del. På 1177.se kan du se vem som har loggat in i din journal, när det skedde och hur många gånger det gjordes.

Samtycke

För att vi ska kunna dela medicinsk information om dig med regionen behöver du ge ditt samtycke. Du ger ditt samtycke muntligt, och du kan när som helst ändra eller dra tillbaka det.

Samtycke enbart för del av din journal

Du kan ge samtycke enbart för delar av din journal om du vill. Eller välja att helt avstå att ge samtycke.

Då ansvarar du själv för att vården får den information om mediciner och annat som de behöver för att ge dig säker vård.

En del av omställningen till nära vård

Nära vård. Från fokus på organisation till fokus på person och relation. Från isolerade vård- och omsorgsinsatser till samordning utifrån personens fokus. Från reaktiv till proaktiv och hälsofrämjande. Från invånare och patienter som passiva mottagare till aktiv medskapare.

Nära vård är ett begrepp som används för den förändringsresa som pågår inom hela Sveriges vård och omsorg. Det är ett försök till omställning som handlar både om att förbättra vården med patienten i fokus, och att klara välfärdens framtida utmaningar.

Omställningen ska leda till att vården arbetar mer personcentrerat, sammanhållet, förebyggande och hälsofrämjande, och att den som är patient ska bli mer delaktig i sin egen vård och hälsa. Att införa samma journalsystem i kommunen som i regionen är en förutsättning för att arbetet med nära vård ska kunna gå framåt.

Läs mer

På SKR:s webb kan du läsa mer om arbetet mot en god och nära vård:

Omställning till nära vård på skr.se

Kontakt

Har du frågor kring sammanhållen journal kan du kontakta förvaltningens kvalitetschef eller medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Eva Saaw

KVALITETSCHEF VÅRD & OMSORG

TELEFON
ADRESS

Nibblesbackevägen 17, Köping

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Eva Saaw

KVALITETSCHEF VÅRD & OMSORG

Nibblesbackevägen 17, Köping

 

 

Malin Svakko

MAS - MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA