Krisgrupp

Om skolan drabbas av svår kris eller olyckshändelse ska gruppen snabbt kunna organisera sig, samla in och lämna riktig information samt stödja elever, personal och anhöriga.

Gruppen består av:

  • Linnéa Höljer, rektor

  • Marina Falck, biträdande rektor
  • Johanna Lundström, skolsköterska

  • Olivia Yousef, skolkurator
  • Ann-Christine Bertilsson, skyddsombud
  • Evelina Blom, skoladministratör


Sidansvarig:

Senast uppdaterad: