Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Go to Google translate

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar

Mälarprojektet

Hamnen i Köping rustas och utvecklas för att kunna ta emot större fartyg och större godsvolymer. Utvecklingen av Köpings hamn ingår tillsammans med hamnen i Västerås i Mälarprojektet, en av Sveriges största sjöfartsprojekt.

Mälarprojektet förbättrar sjöfartens infrastruktur

Regeringen har avsatt pengar för att förbättra infrastrukturen för sjöfarten på Mälaren, det så kallade Mälarprojektet.

2015 antog kommunstyrelsen i Köping en utvecklingsplan av Köpings hamn. Köping och Västerås har lovat staten att respektive hamn ska förbättras för att kunna ta emot fler och större fartyg och godsmängder. Detta sker i samarbete mellan kommunerna Köping och Västerås och det kommunalt helägda bolaget Mälarhamnar AB.

Ökade sjötransporter - säkrare och klimatsmartare

EU och den svenska regeringen har beslutat att godstransporterna inom sjöfarten ska öka. Eftersom väg och järnväg i Europa och i Sverige är överbelastade behöver gods istället transporteras vattenvägen. Varje godsfartyg motsvarar 22 tåg och 1000 lastbilar (vi har räknat 1 teu = lastbil utan släp). För varje tonkilometer som flyttas från väg till sjöfart minskar koldioxidutsläppen med 50 procent.

Hamnarna i Köping och Västerås når genom sin placering hälften av Sveriges befolkning och en tredjedel av konsumtionen inom en 15 mils radie.

Förberedande arbeten och investeringar

 

Mälarprojektet påbörjades med arbetet i Södertälje kanal hösten 2016. Muddringen av hamninloppet i Köping kommer att starta 1 augusti 2021. Förberedelserna för investeringarna (projekteringen) delfinansieras av EU genom fonden för ett sammanlänkat Europa, CEF, med totalt cirka 26 miljoner kronor för hamnarna i Köping och Västerås.

Karta över Mälaren där delprojekten är markerade

Mälarprojektet ägs av Sjöfartsverket, i projektet finns flera delprojekt med delprojektägare.

Länkar med mer information

Nedan finns länkar till mer information om Mälarprojektet hos andra aktörer.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Samhällsbyggnad

Kristinelundsvägen 4, Köping