Kemikalier

Du exponeras för tusentals olika kemikalier varje dag. Kemikalier finns inte bara i rengöringsmedel, ogräsmedel eller målarfärg vilka kanske är de första produkterna du tänker på när kemikalier nämns.

Även många föremål i din omgivning kan utsöndra kemikalier som kan vara skadliga för din hälsa till exempel flamskyddsmedel i din nyinköpta matta, impregneringsmedel i dina kläder eller hormonstörande ftalater i barnens plastleksaker.

Det kan vara svårt att avgöra vilket som är ett bra eller dåligt produktval med hänsyn till miljön. En hjälp kan vara att:

  • Välja miljömärkta produkter när sådana finns 
  • Inte använda mer kemikalier än vad som är nödvändigt
  • Gå igenom dina kemikalier hemma och rensa bort de som saknar etikett eller blivit gamla.

Överblivna kemikalier ska lämnas in på Återbruket!

Som konsument har du rätt till information om en varas kemikalieinnehåll

Alla varor innehåller kemiska ämnen och vissa av dem kan vara farliga för vår hälsa. Som konsument har du rätt att veta om varorna du köper innehåller ämnen som kan ge upphov till negativa effekter för människors hälsa och miljön.

Genom att ställa frågor i affären när du handlar eller fråga tillverkaren av en vara vad den innehåller, samt aktivt väljer bort varor som exempelvis luktar starkt av kemikalier, kan du påverka vad som säljs ute i butikerna och vad du själv och din familj exponeras för.

Enligt den europeiska kemikalielagstiftningen Reach ska den som tillverkar, importerar eller säljer en vara som innehåller mer än 0,1 viktprocent av vissa ämnen lämna information om detta till konsumenter som begär det. Informationen ska lämnas kostnadsfritt. Det gäller ämnen som finns på den så kallade kandidatförteckningen över vissa farliga kemikalier.

Regeln finns i artikel 33 i Reach-förordningen (EU) nr 1907/2006.
Kandidatförteckningen uppdateras regelbundet. Den senaste versionen finns på den Europeiska kemikaliemyndighetens webbplats:

Länkar

Kemikalieinspektionens webbplats

Kandidatförteckningen

Begäran om information om en vara innehåller mer än 0,1 viktprocent av ett ämne i kandidatförteckningen Pdf, 59 kB.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Miljöenheten

Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress:
Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider

Måndag-fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken!