Offentlig konst

Den offentliga konsten finns på allmänna platser, till exempel en skulptur på ett torg eller en målning i väntrummet på ett sjukhus.

Konst som placeras i det offentliga rummet är till för alla och tillför det specifika till en plats. Att möta konsten på ett naturligt sätt i vardagen väcker tankar och känslor, det ger upplevelser och kan öppna för samtal och reflexion.

Nedan kan du läsa om offentliga konstverk som finns utomhus i kommunen.

Information om kommunens offentliga konstverk

 1. Olof Ahlberg, ''Scheelevården''
 2. Lars Spaak, ''Dagfrångaren''
 3. Signe Ehrenborg-Lorichs, ''Drottningen Filippa och enhörningen''
 4. Carl Milles, ''Carl Willhelm Scheele''
 5. Ernst Neizvestyns, ''Elektronisk Profet''
 6. Allan Ebeling, '' Delfinen''
 7. Astri Bergman-Taube, ''Martin Sundells Minnesmärke''
 8. Rune Hannäs, ''Tranor''
 9. Edvin Öhrström, ''Hallströmsmomumentet''
 10. Anna Svensson, ''Cat on the walk 3D''
 11. Indacop och Köpingsbor, ''Millenieskulpturen''
 12. Atsi Zarins, ''Möte - Avsked''
 13. Arvid Knöppel, ''Lokatt''
 14. Wive Larsson, ''Pojke''
 15. Wive Larsson, ''Pojke med flöjt
 16. Backa Carin Ivarsdotter, ''Theodors torn till Emma''
 17. Okänd konstnär, "Johanna"
 18. Mitchell Ward, "Kalle Köping"
 19. Aline Magnusson, "Enhörningsskulptur och groda till Bivurparkens fontän"

1. Scheelevården, 1928

Olof Ahlberg (1876-1956)
Granit, höjd 250 centimeter
Plats: Köpings Kyrka, södra fasaden


Olof Ahlberg studerade bland annat i Paris och bodde i Stockholm under större delen av sitt liv. Ahlberg var en tekniskt skicklig, klassisk skulptör som arbetade i trä, brons och sten. Han blev främst känd för sina utsmyckningar, porträttskulpturer och monument. Ahlberg är även representerad i Västerås Konstmuseums samlingar och hans konstnärliga kvarlåtenskap donerades till Östersund stad där man kan se ett stort antal offentliga konstverk. Scheelevården är ett minnesmärke över Carl Wilhelm Scheele som var apotekare i Köping och en av 1700-talets mest framstående kemister.

Olof Ahlberg, Scheelevården

Olof Ahlberg, Scheelevården

2. Dagfångaren, 1966

Lars Spaak (1927)

Granit, höjd 330 centimeter, sockel 30 centimeter
Plats: Sveavägen

Lars Spaak är född i Stockholm och studerade på bland annat Isaac Grünewalds Konstskola, och Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Spaak gör sina konstverk utifrån ett arbetsnamn och tema som ger verket en anknytning till ett speciellt byggprojekt eller den plats där verket visas. Dagfångaren gjorde han under en period då han arbetade som bildlärare på Scheeleskolan i Köping.

Lars Spaak, Dagfångaren

Lars Spaak, Dagfångaren

3. Drottning Filippa och enhörningen, 1953

Signe Ehrenborg-Lorichs (1889-1979)
Brons, höjd 80 centimeter, sockel 130 centimeter
Plats: Bivurparken

Signe Ehrenborg-Lorichs valde skulptur som sitt huvudämne under sina studier i Köpenhamn under 1920-talet. Hon gjorde även många studieresor till Italien och Spanien. Lera och trä blev Ehrenborg-Lorichs främsta uttrycksmedel. Skulpturen föreställer Drottning Filippa som levde under 1400-talet och var maka till unionskungen Erik av Pommern. Drottningen fick en del av sitt underhåll av Laglösa Köping, därav anknytningen till staden.

Signe Ehrenborg-Lorichs, Drottning Filippa och enhörningen

Signe Ehrenborg-Lorichs, Drottning Filippa och enhörningen

4. Carl Willhelm Scheele, 1912

Carl Milles (1875-1955)
Gjutjärn, 260 centimeter, sockel 200 centimeter
Plats: Scheeleparken

Carl Milles började studera på Tekniska skolan i Stockholm och därefter fortsatte han sin utbildning i Paris. På 1920-talet gör Milles sina främsta verk och är verksam som professor vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm.1931 bosätter han sig i USA och bor där i 20 år innan han återvänder. Milles är mest känd för sina fontäner men även andra verk i stort format. Verkens teman är ofta klassiska berättelser från mytologin. Carl Milles är representerad med fler skulpturer i Västmanland till exempel Johannes Rudbeckius utanför domkyrkan i Västerås. Skulpturen föreställer Carl Wilhelm Scheele som var apotekare i Köping och en av 1700-talets mest framstående kemister.

Carl Milles, Carl Wilhelm Scheele

Carl Milles, Carl Wilhelm Scheele

5. Elektronisk Profet, 1984

Ernst Neizvestnys (1926-2016)
Brons, höjd 130 centimeter, sockel 70 centimeter
Plats: Torggatan 20

Ernst Neizvestnys föddes i Jekaterinburg, Ryssland. Han är bland annat utbildad på Academy for Fine Arts i Riga och Surkov Institute of Art i Moskva. I slutet av 1970-talet emigrerade Neizvestnys först till Zürich och sedan vidare till New York. Han arbetar med måleri, grafik och är representerad i samlingar på bland annat Moderna Museet i Stockholm och MoMA i New York. Neizvestnys är dock mest känd för sina offentliga konstverk, monument och bronsskulpturer över hela värden. I Västmanland finns en stor samling av hans verk på Galleri Astley i Uttersberg, där han även bott och arbetat under långa perioder.

Ernst Neizvestnys, Elektronisk Profet

Ernst Neizvestnys, Elektronisk Profet

6. Delfinen

Allan Ebeling (1897-1975)
Gjutjärn, höjd 138 centimeter
Plats: Esplanaden, vid ån

Allan Ebeling föddes av svenska föräldrar i New York och flyttade till Torshälla på 1930-talet. Ebeling var främst keramiker men arbetade även med skulptur och måleri. Han är representerad med keramik vid Nationalmuseum och Prins Eugens Waldemarsudde i Stockholm. I Torshälla finns Allan Ebelingmuseet som invigdes 1997 samt ett stort antal offentliga konstverk- ett på närmare håll är Smederna i Eskilstuna.

Allan Ebeling, Delfinen

Allan Ebeling, Delfinen

7. Martin Sundells minnesmärke, 1958

Astri Bergman-Taube (1898-1980)
Granit/brons, höjd 210 centimeter
Plats: Strömparken

Astri Bergman-Taube studerade konst under bl.a. Carl Milles handledning i Stockholm innan hon fortsatte sina studier i Paris. Hon arbetade huvudsakligen med akvarell och lera. För den breda allmänheten är Astri Bergman-Taube mest känd för sina skulpturer av barn och maken Evert Taube. Sveriges första Konsum öppnades i Köping och Martin Sundells Minnesmärke är en gåva till Köpings kommun från Kooperativa Förbundet (KF). Martin Sundell var KF:s sekreterare under början av 1900-talet och han arbetade för att KF skulle stödja en utveckling mot bättre villkor för arbetarna.

Astri Bergman-Taube, Martin Sundells Minnesmärke

Astri Bergman-Taube, Martin Sundells Minnesmärke

8. Tranor, 1976

Rune Hannäs (1916-2020)
Gjutjärn, höjd ca 250 centimeter
Plats: Tingshusparken, Esplanaden

Rune Hannäs är född i Boden och bor i Stockholm. Han är utbildad på bland annat Konstfack i Stockholm. Hannäs har arbetat på heltid med utsmyckningsuppdrag i offentlig och privat miljö sedan 1950-talet. Hans konstverk finner man bland annat i Stockholm, Lidingö och bara några mil från Köping med konstverket Torgmadam i Eskilstuna.

Rune Hannäs, Tranor

Tranor, 1976

9. Hallströmsmonumentet, 1957

Edvin Öhrström (1906-1994)
Granit, höjd 230 centimeter
Plats: Volvogården, Tuleparken (Glasgatan)

Edvin Öhrström föddes i Burlöv och utbildad på Tekniska skolan och Kungliga Konsthögskolan i Stockholm samt studerade i Paris. Öhrström arbetade främst med skulptur och som glaskonstnär. Under flera år arbetade han vid Orrefors glasbruk. Edvin Öhrströms mest kända offentliga konstverk är glaspelaren "Kristall", vertikal accent i glas och stål (1974) på Sergelstorg i Stockholm.I Västmanland finns bland andra verket "Ljuset" i Västerås stadshus. Monumentet är tillägnat Otto Hallström som grundade Köpings Mekaniska Verkstad (KMV). KMV tillverkade bland annat verktygsmaskiner och kom att spela en viktig roll i Köping.

Edvin Öhrström, Hallströmsmonumentet

Edvin Öhrström, Hallströmsmonumentet

10. Cat on the walk 3D, 2008

Anna Svensson (1973)
Glasfiberarmerad polyester, polyuretanlack, betongfundament belagt med gummiasfalt, markmönster av termoplast, 2,7 x 6 x 9,1 meter och 0,65 x 4,5 x 4 meter.
Plats: Karlbergsskolan/skolgård

Anna Svensson bor och är verksam i Stockholm. Hon har bland annat studerat vid Konsthögskolan Valand i Göteborg och Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Svensson arbetar med måleri, installationer och skulpturer i olika material: akrylfärger, betong, godis och rostfritt stål med mera. Eleverna på Karlsbergsskolan tyckte att skolgården var trist och tråkig och fick själva bestämma vilken konstnär som skulle göra ett konstverk till den. Cat on the Walk 3D är både en tredimensionell målning och en plats för elever och lärare att vistas på.

Anna Svensson, Cat on the walk 3D

Anna Svensson, Cat on the walk 3D

11. Millennieskulpturen, 1999

Indacop och Köpingsbor
Järn, höjd 340 centimeter
Plats: Köpings station

Under 1999 deltog Köping i ”Millenniumprojektet”, ett projekt för att starta en stadsritual i elva städer i Sverige. Trion ”Indacop” (Kenneth Engström, Henrik Hansson och Janne Danielsson) stod bakom idén och drev projektet i Köping. "Millenieskulpturen" är mekanobygge i storformat som formades fritt av Köpingsborna genom att en ny bit skruvades fast kl. 12.00 varje dag under hela året. Konstverket symboliserar betydelsen av järnet och samarbeten för Köpings utveckling.

Indacop och Köpingsbor, Millennieskulpturen

Indacop och Köpingsbor, Millennieskulpturen

12. Möte - Avsked, 1997

Atis Zarins (1950-2024)
Granit, höjd 285 centimeter
Plats: Mariakajen, Inre Hamnen

Atis Zarins är född i Lettland, uppvuxen i Köping och numera bosatt i Stockholm. Han studerade i England, Italien och vid Uppsala Universitet. I Västmanlands län finner man även ett av Zarins offentliga konstverk på torget i Kungsör. Möte – Avsked har formats av en tillvaratagen hamnpollare och titeln syftar till de möten och avsked som sker i en hamn.

Atis Zarins, Möte - Avsked

Atis Zarins, Möte - Avsked

13. Lokatt, 1964

Arvid Knöppel (1892-1970)
Brons, höjd 35 centimeter, sockel 37 centimeter
Plats: Nyckelbergsskolan

Arvid Knöppel föddes i Luleå och utbildade sig bland annat vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Han var skulptör, tecknare, grafiker, författare och räknas tillsammans med Bruno Liljefors som en av våra främsta djurskildrare. Knöppels grafik och tekningar är ofta livfulla ögonblicksbilder i kontrast till hans skulptur som är strama och inspirerade av fornegyptisk konst.

Arvid Knöppel, Lokatt

Arvid Knöppel, Lokatt

14. Pojke, 1967

Wive Larsson (1925-2007)
Brons, höjd 85 centimeter, sockel 35 centimeter
Plats: Kihlmansgatan

Wive Larsson föddes i Västra Vemmenhög, studerade bland annat vid konsthögskolan Valand i Göteborg och Konstfack i Stockholm. Han var lärare i skulptur vid Rudolf Steiner seminariet i Järna till sin bortgång. I sitt konstnärskap varvade Larsson abstrakta verk med föreställande, främst människofigurer. Musik och rörelse var hans teman. Motivet med musicerande barn, med musikens toner som fortplantas i människosjälen, ledde vidare till de abstrakta skulpturernas dynamiska utveckling i luftrummet, ofta på natursköna offentliga platser.

Wive Larsson,Pojke

Wive Larsson, Pojke

15. Pojke med flöjt, 1967

Wive Larsson (1925-2007)
Brons, höjd 90 centimeter
Plats: Kihlmansgatan

Wive Larsson, Pojke med flöjt

Wive Larsson, Pojke med flöjt

16. Theodors torn till Emma, 2011

Backa Carin Ivarsdotter (1973)
Plats: Stora torget

Backa Carin Ivarsdotter föddes i Luleå och har bland annat studerat på Högskolan för design och konsthantverk i Göteborg och vid Konstfack i Stockholm. I sina verk hämtar hon ofta symbolik från naturen och hon använder material som stål, mosaik, laminerat glas, betong och ibland växtlighet.”Theodors torn till Emma” är ett minnesmärke över Köpings mest betydande arkitekt Theodor Dahl. Tornet är format efter Theodors Dahls egna originalritningar av Lyckholmska Villan från 1889. Skulpturen är inte bara ett minne till en framstående visionär, konstnär och arkitekt, det är även en hyllning till Emma som stöttade sin trolovade till framgång. Utan hennes kärlek hade Köping sett helt annorlunda ut.

Backa Carin Ivarsdotter, Theodors torn till Emma

Backa Carin Ivarsdotter, Theodors torn till Emma

17. Johanna, 1935

Okänd konstnär
Höjd: 170 cm
Plats: Johannaparken

Johanna är namnet på en gjutjärnsstaty från början av 1900-talet. Statyn ägde av caféet Strandgården som låg vid Stora Bron och som var en samlingsplats för Köpingsborna undersommartid i första hälften av 1900-talet. Statyn försvann i samband med att caféet revs 1969, men hittades tillbaka senare och köptes då in av Köpings kommun.

Idag står Johanna i parken som har döpts efter henne, på Västra åpromenaden vid Stora Bron. Parken anknyter till 1900-talet med typiska inslag som planteringar med gammaldagsrosor, en kalkstensmur, gjutjärnsurnor och en formklippt häck.

Okänd konstnär, "Johanna"

18. Kalle Köping, 2022

Mitchell Ward (1963)
Brons
Plats: Vid IP, Västeråsvägen-Kalle Köpings gata

Mitchell Ward är en skulptör och konstgrafiker född i USA, som har varit bosatt i Sverige sedan 1994. I hans konstnärliga arbete intresserar han sig för det figurativa samt för tredimensionella, geometriska former och för livets kretslopp i naturen. Statyn över Kalle Köping var hans första mänskliga representation i naturlig storlek.

Karl ”Kalle Köping” Gustafsson, född 1888 i Köping, var en fotbollsspelare känd som den som gjorde det historiska första målet med Svenska Fotbollslandslaget i Sveriges allra första fotbollslandskamp, mot Norge 1908. Kalle Köping sågs som Sveriges första kompletta fotbollsspelare. Att uppföra en staty över honom grundas i ett medborgarförslag.

Mitchell Ward, "Kalle Köping"

19. Enhörningsskulptur och groda till Bivurparkens fontän, 2022

Aline Magnusson (1939)
Brons
Plats: Bivurparken

Aline Magnusson växte upp i Irland och är bosatt i Sverige sedan 1963. Hon är mest känd för sina naturalistiska skulpturer av hästar och andra djur.

När dammen i Bivurparken renoverades fick den en dekorationsfontän i brons föreställande en enhörning och en groda. Enhörningen i fontänen samspelar med enhörningen i statyn över drottningen Filippa som också står i Bivurparken.

Aline Magnusson, "Enhörningsskulptur och groda till Bivurparkens fontän"

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Celly Paillet

KULTURSEKRETERARE

Utbildnings-, kultur- och fritidsförvaltningen

Köpings stads museer och utställningshall
Östra Långgatan 37
731 30 Köping