Offentlig konst

Den offentliga konsten finns på allmänna platser, till exempel en skulptur på ett torg eller en målning i väntrummet på ett sjukhus.

Byster, gestalter och monument tar plats på gator och torg

Under första delen av 1900-talet påverkades det svenska konstlivet av nationalistiska stämningar. Konstverken var ofta porträttbyster, idealiserade kvinnogestalter och monument över historiska personer och händelser. Minnesmärket Carl Wilhelm Scheele är ett exempel i Köping.

Den modernare offentliga konsten tar form

I takt med att många nya stadsdelar byggdes i Sverige under efterkrigstiden, blev den offentliga konsten mycket vanlig. Konstverken blev alltmer abstrakta och tillverkades av nya material som till exempel betong.

Numera söker sig konstnärerna både till äldre traditioner och det senaste inom den digitala tekniken. Konstnärernas koncept är ofta i centrum. Verken kan involvera de boende i staden som i "Millennieskulpturen" eller fungera som en mötesplats som "Cat on the Walk 3D" på Karlbergsskolans skolgård.

Information om kommunens offentliga konstverk

 1. Olof Ahlberg, ''Scheelevården''
 2. Lars Spaak, ''Dagfrångaren''
 3. Signe Ehrenborg-Lorichs, ''Drottningen Filippa och enhörningen''
 4. Carl Milles, ''Carl Willhelm Scheele''
 5. Ernst Neizvestyns, ''Elektronisk Profet''
 6. Allan Ebeling, '' Deflinen''
 7. Astri Bergman-Taube, ''Martin Sundells Minnesmärke''
 8. Rune Hannäs, ''Tranor''
 9. Edvin Öhrström, ''Hallströmsmomumentet''
 10. Anna Svensson, ''Cat on the walk 3D''
 11. Indacop och Köpingsbor, ''Millenieskulpturen''
 12. Atsi Zarins, ''Möte - Avsked''
 13. Arvid Knöppel, ''Lokatt''
 14. Wive Larsson ''Pojke''
 15. Wive Larsson ''Pojke med flöjt
 16. Backa Carin Ivarsdotter, ''Theodors torn till Emma''

1. Olof Ahlberg (1876-1956)

Scheelevården, 1928
Granit, höjd 250 centimeter
Plats: Köpings Kyrka, södra fasaden
Olof Ahlberg studerade bland annat i Paris och bodde i Stockholm under större delen av sitt liv. Ahlberg var en tekniskt skicklig, klassisk skulptör som arbetade i trä, brons och sten. Han blev främst känd för sina utsmyckningar, porträttskulpturer och monument. Ahlberg är även representerad i Västerås Konstmuseums samlingar och hans konstnärliga kvarlåtenskap donerades till Östersund stad där man kan se ett stort antal offentliga konstverk. Scheelevården är ett minnesmärke över Carl Wilhelm Scheele som var apotekare i Köping och en av 1700-talets mest framstående kemister.

Scheelevården

Scheelevården

2. Lars Spaak (1927)

Dagfångaren, 1966
Granit, höjd 330 centimeter, sockel 30 centimeter
Plats: Sveavägen
Lars Spaak är född i Stockholm och studerade på bland annat Isaac Grünewalds Konstskola, och Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Spaak gör sina konstverk utifrån ett arbetsnamn och tema som ger verket en anknytning till ett speciellt byggprojekt eller den plats där verket visas. Dagfångaren gjorde han under en period då han arbetade som bildlärare på Scheeleskolan i Köping.

Dagfångaren, 1966

Dagfångaren, 1966

3. Signe Ehrenborg-Lorichs (1889-1979)

Drottning Filippa och enhörningen 1953 (inköp)
Brons, höjd 80 centimeter, sockel 130 centimeter
Plats: Bivurparken
Signe Ehrenborg-Lorichs valde skulptur som sitt huvudämne under sina studier i Köpenhamn under 1920-talet. Hon gjorde även många studieresor till Italien och Spanien. Lera och trä blev Ehrenborg-Lorichs främsta uttrycksmedel. Skulpturen föreställer Drottning Filippa som levde under 1400-talet och var maka till unionskungen Erik av Pommern. Drottningen fick en del av sitt underhåll av Laglösa Köping, därav anknytningen till staden.

Drottning Filippa och enhörningen 1953

Drottning Filippa och enhörningen 1953

4. Carl Milles (1875-1955)

Carl Wilhelm Scheele, 1912
Gjutjärn, 260 centimeter, sockel 200 centimeter
Plats: Scheeleparken
Carl Milles började studera på Tekniska skolan i Stockholm och därefter fortsatte han sin utbildning i Paris. På 1920-talet gör Milles sina främsta verk och är verksam som professor vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm.1931 bosätter han sig i USA och bor där i 20 år innan han återvänder. Milles är mest känd för sina fontäner men även andra verk i stort format. Verkens teman är ofta klassiska berättelser från mytologin. Carl Milles är representerad med fler skulpturer i Västmanland till exempel Johannes Rudbeckius utanför domkyrkan i Västerås. Skulpturen föreställer Carl Wilhelm Scheele som var apotekare i Köping och en av 1700-talets mest framstående kemister.

Carl Wilhelm Scheele, 1912

Carl Wilhelm Scheele, 1912

5. Ernst Neizvestnys (1926)

Elektronisk Profet, 1984
Brons, höjd 130 centimeter, sockel 70 centimeter
Plats: Torggatan 20
Ernst Neizvestnys föddes i Jekaterinburg, Ryssland. Han är bland annat utbildad på Academy for Fine Arts i Riga och Surkov Institute of Art i Moskva. I slutet av 1970-talet emigrerade Neizvestnys först till Zürich och sedan vidare till New York. Han arbetar med måleri, grafik och är representerad i samlingar på bland annat Moderna Museet i Stockholm och MoMA i New York. Neizvestnys är dock mest känd för sina offentliga konstverk, monument och bronsskulpturer över hela värden. I Västmanland finns en stor samling av hans verk på Galleri Astley i Uttersberg, där han även bott och arbetat under långa perioder.

Elektronisk Profet, 1984

Elektronisk Profet, 1984

6. Allan Ebeling (1897-1975)

Delfinen
Gjutjärn, höjd 138 centimeter
Plats: Esplanaden, vid ån
Allan Ebeling föddes av svenska föräldrar i New York och flyttade till Torshälla på 1930-talet. Ebeling var främst keramiker men arbetade även med skulptur och måleri. Han är representerad med keramik vid Nationalmuseum och Prins Eugens Waldemarsudde i Stockholm. I Torshälla finns Allan Ebelingmuseet som invigdes 1997 samt ett stort antal offentliga konstverk- ett på närmare håll är Smederna i Eskilstuna.

Delfinen

Delfinen

7. Astri Bergman-Taube (1898-1980)

Martin Sundells Minnesmärke, 1958
Granit/brons, höjd 210 centimeter
Plats: Strömparken
Astri Bergman-Taube studerade konst under bl.a. Carl Milles handledning i Stockholm innan hon fortsatte sina studier i Paris. Hon arbetade huvudsakligen med akvarell och lera. För den breda allmänheten är Astri Bergman-Taube mest känd för sina skulpturer av barn och maken Evert Taube. Sveriges första Konsum öppnades i Köping och Martin Sundells Minnesmärke är en gåva till Köpings kommun från Kooperativa Förbundet (KF). Martin Sundell var KF:s sekreterare under början av 1900-talet och han arbetade för att KF skulle stödja en utveckling mot bättre villkor för arbetarna.

Martin Sundells Minnesmärke, 1958

Martin Sundells Minnesmärke, 1958

8. Rune Hannäs (1916)

Tranor, 1976
Gjutjärn, höjd ca 250 centimeter
Plats: Tingshusparken, Esplanaden
Rune Hannäs är född i Boden och bor i Stockholm. Han är utbildad på bland annat Konstfack i Stockholm. Hannäs har arbetat på heltid med utsmyckningsuppdrag i offentlig och privat miljö sedan 1950-talet. Hans konstverk finner man bland annat i Stockholm, Lidingö och bara några mil från Köping med konstverket Torgmadam i Eskilstuna.

Tranor, 1976

Tranor, 1976

9. Edvin Öhrström (1906-1994)

Hallströmsmonumentet, 1957
Granit, höjd 230 centimeter
Plats: Volvogården, Tuleparken (Glasgatan)
Edvin Öhrström föddes i Burlöv och utbildad på Tekniska skolan och Kungliga Konsthögskolan i Stockholm samt studerade i Paris. Öhrström arbetade främst med skulptur och som glaskonstnär. Under flera år arbetade han vid Orrefors glasbruk. Edvin Öhrströms mest kända offentliga konstverk är glaspelaren "Kristall", vertikal accent i glas och stål (1974) på Sergelstorg i Stockholm.I Västmanland finns bland andra verket "Ljuset" i Västerås stadshus. Monumentet är tillägnat Otto Hallström som grundade Köpings Mekaniska Verkstad (KMV). KMV tillverkade bland annat verktygsmaskiner och kom att spela en viktig roll i Köping.

Hallströmsmonumentet, 1957

Hallströmsmonumentet, 1957

10. Anna Svensson (1973)

Cat on the walk 3D, 2008
Glasfiberarmerad polyester, polyuretanlack, betongfundament belagt med gummiasfalt, markmönster av termoplast, 2,7 x 6 x 9,1 meter och 0,65 x 4,5 x 4 meter.
Plats: Karlbergsskolan/skolgård
Anna Svensson bor och är verksam i Stockholm. Hon har bland annat studerat vid Konsthögskolan Valand i Göteborg och Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Svensson arbetar med måleri, installationer och skulpturer i olika material: akrylfärger, betong, godis och rostfritt stål med mera. Eleverna på Karlsbergsskolan tyckte att skolgården var trist och tråkig och fick själva bestämma vilken konstnär som skulle göra ett konstverk till den. Cat on the Walk 3D är både en tredimensionell målning och en plats för elever och lärare att vistas på.

Cat on the walk 3D, 2008

Cat on the walk 3D, 2008

11. Indacop och Köpingsbor

Millennieskulpturen, 1999
Järn, höjd 340 centimeter
Plats: Köpings station
Under 1999 deltog Köping i ”Millenniumprojektet”, ett projekt för att starta en stadsritual i elva städer i Sverige. Trion ”Indacop” (Kenneth Engström, Henrik Hansson och Janne Danielsson) stod bakom idén och drev projektet i Köping. "Millenieskulpturen" är mekanobygge i storformat som formades fritt av Köpingsborna genom att en ny bit skruvades fast kl. 12.00 varje dag under hela året. Konstverket symboliserar betydelsen av järnet och samarbeten för Köpings utveckling.

Millennieskulpturen

Millennieskulpturen

12. Atis Zarins (1950)

Möte - Avsked, 1997
Granit, höjd 285 centimeter
Plats: Mariakajen, Inre HamnenAtis Zarins är född i Lettland, uppvuxen i Köping och numera bosatt i Stockholm. Han studerade i England, Italien och vid Uppsala Universitet. I Västmanlands län finner man även ett av Zarins offentliga konstverk på torget i Kungsör. Möte – Avsked har formats av en tillvaratagen hamnpollare och titeln syftar till de möten och avsked som sker i en hamn.

Möte - Avsked

Möte - Avsked

13. Arvid Knöppel (1892-1970)

Lokatt, 1964
Brons, höjd 35 centimeter, sockel 37 centimeter
Plats: Nyckelbergsskolan
Arvid Knöppel föddes i Luleå och utbildade sig bland annat vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Han var skulptör, tecknare, grafiker, författare och räknas tillsammans med Bruno Liljefors som en av våra främsta djurskildrare. Knöppels grafik och tekningar är ofta livfulla ögonblicksbilder i kontrast till hans skulptur som är strama och inspirerade av fornegyptisk konst.

Lokatt

Lokatt

14. Wive Larsson (1925-2007)

Pojke, 1967
Brons, höjd 85 centimeter, sockel 35 centimeter
Plats: Kihlmansgatan

Pojke

Pojke

15. Wive Larsson (1925-2007)

Pojke med flöjt, 1967
Brons, höjd 90 centimeter
Plats: Kihlmansgatan
Wive Larsson föddes i Västra Vemmenhög, studerade bland annat vid konsthögskolan Valand i Göteborg ochKonstfack i Stockholm. Han var lärare i skulptur vid Rudolf Steiner seminariet i Järna till sin bortgång. I sitt konstnärskap varvade Larsson abstrakta verk med föreställande, främst människofigurer. Musik och rörelse var hans teman. Motivet med musicerande barn, med musikens toner som fortplantas i människosjälen, ledde vidare till de abstrakta skulpturernas dynamiska utveckling i luftrummet, ofta på natursköna offentliga platser.

Pojke med flöjt

Pojke med flöjt

16. Backa Carin Ivarsdotter (1973)

Theodors torn till Emma, 2011
Plats: Stora torget
Backa Carin Ivarsdotter föddes i Luleå och har bland annat studerat på Högskolan för design och konsthantverk i Göteborg och vid Konstfack i Stockholm. I sina verk hämtar hon ofta symbolik från naturen och hon använder material som stål, mosaik, laminerat glas, betong och ibland växtlighet.”Theodors torn till Emma” är ett minnesmärke över Köpings mest betydande arkitekt Theodor Dahl. Tornet är format efter Theodors Dahls egna originalritningar av Lyckholmska Villan från 1889. Skulpturen är inte bara ett minne till en framstående visionär, konstnär och arkitekt, det är även en hyllning till Emma som stöttade sin trolovade till framgång. Utan hennes kärlek hade Köping sett helt annorlunda ut.

Theodors torn till Emma

Theodors torn till Emma

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Celly Paillet

KULTURSEKRETERARE

Kultur- och fritidsförvaltningen
Köpings stads museer och utställningshall
Östra Långgatan 37
731 30 Köping