Köpings hamn

Köpings hamn består av en djuphamn med industrikajer, spannmålskaj, oljepir och en småbåtshamn. Här pågår just nu ett av de största svenska sjöfartsprojekten någonsin.

Köpings hamn utvecklas

I dagsläget pågår det stora Mälarprojektet med utbyggnad av Södertälje sluss och muddring av mälarfarleden in till hamnarna i Köping och Västerås. Mälarprojektet leds av Sjöfartsverket. Köpings hamn står inför stora investeringsbehov för att klara av dagens och framtida transporter där industrins förväntningar på en modern, fungerande hamn ska uppfyllas.

Fakta om Köpings hamn

Köpings hamn består av djuphamnen, spannmålskajen och oljepiren. Den är klassad som en allmän hamn och ägs av Köpings kommun. Det finns också två industrikajer, Nordkalks och Cementas kajer. Hamnverksamheten inom Köpings allmänna hamn hyrs i sin tur ut till Mälarhamnar. Det är Mälarhamnar som tar ut hamn- och stuveriavgifter, lossar och lastar gods på fartyg samt ansvarar för farleden och isbrytningen inom hamnområdet. Hamnen i Köping rustas och utvecklas för att kunna ta emot större fartyg och större godsvolymer.

Hamn för fritidsbåtar

För privatpersoner och fritidsbåtsägare finns småbåthamnen och gästhamnen i den innersta delen av Köpingsviken. Längre ut i Mälaren på Malmön finns småbåtshamnen Blästersund. Dessa förvaltas och drivs av kultur- och folkhälsoförvaltningen i Köpings kommun.

Mariakajen och ”södra kajen”

Mellan djuphamnen och småbåtshamnen ligger Mariakajen och den ”södra kajen”. Idag pågår ingen yrkesmässig trafik så långt in i Köpingsviken och det råder förtöjningsförbud vid dessa kajer. Hamnordningen, det vill säga de lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifterna börjar gälla där fritidsbåtarnas kaj tar slut och fortsätter ut till Runnskär där den allmänna farleden börjar.

Vindstyrka och vattenstånd

 

Aktuell vindstyrka i Köping och aktuellt vattenstånd i Köping jämfört med Mälarens normalnivå.

Trafik i realtid

Nedan kan du se de fartyg som finns i Köpings hamn just nu.

Hamnens historia

Köpings djuphamn ligger idag mitt i Köpingsviken längst inne i Mälaren, där den öppnades 1932 efter ett för den tiden massivt muddringsarbete. Medelvattendjupet var då 6,2 meter och kostnaden för anläggningen uppgick till
1 081 990 kronor.

Historisk bild

Hamnen har gradvis flyttats utåt i ån från inre hamnen som har anor från medeltiden och från Mariakajen, till dagens djuphamn med oljehamnen på norra sidan av viken. Detta på grund av landhöjningen och behovet av större fartygstyper. Djuphamnen har byggts ut i etapper från anläggandet 1932, med utbyggnad 1960, vidare till dagens moderna hamnanläggning.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Samhällsbyggnad

Besöksadress
Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress

Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider

Måndag-fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare