SYV och socialpedagog

Studie- och yrkesvägledare

Hos studie- och yrkesvägledaren (SYV) får du stöd och hjälp om du behöver någon att prata med gällande dina studier, ditt gymnasieval och din framtid.

Vägledaren finns för elever och föräldrar för att skapa en god övergång från anpassad grundskola till anpassad gymnasieskola. Exempel på uppgifter som vägledaren kan hjälpa till med är information om de olika utbildningsvägarna som finns, anordna studiebesök på skolor och hjälpa till med prova på veckor och inskolning inför anpassad gymnasieskola. Vägledaren hjälper dig också med allting när det är dags att göra gymnasievalet.

Vägledaren deltar även i skolans elevhälsoarbete.

Socialpedagog

En socialpedagog ger stöd till elever och föräldrar samt till lärare i sociala frågor och arbetar förebyggande och främjande. Det handlar om att skapa trygghet och stärka gemenskapen bland eleverna genom att finnas med som extra stöd under lektioner och raster. Socialpedagogen kan även vara ett stöd för enskilda elever som riskerar utanförskap.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Henrik Ljung

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE

Åsa Söderqvist

SOCIALPEDAGOG

Badvägen 1, Ullviskolan