Fritidsverksamhet för anpassad skola

Det finns både fritids för barn upp till 12 år och anpassade skolans fritidsklubb för funktionshindrade ungdomar över 12 år. Det erbjuds före och efter skoldagen samt alla lov.

Fritidshem för elever
i årskurs F-6

Anpassade skolan bedriver fritidshemmet Trädet, som består av avdelningarna Tallen, Granen, Almen, Eken och Boken. De finns i anslutning till Skogsbrynskolan. Det egna övergripande målet är att arbeta med social färdighetsträning; lära eleverna att vara en bra kompis, kunna ta hänsyn till varandra, lära sig leka med andra barn samt prata om känslor och varför man blir arg eller ledsen. Alla barn ska känna sig trygga på Eken och Almen!

Fritidshemmets uppgift

På skolverkets webb står det:
”Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.”

Läs mer om fritidshemmets uppgift på Skolverket.se

Fritidsklubb för elever från årskurs 7 och uppåt

Fritidsklubben är en fritidsverksamhet för ungdomar med funktionsnedsättning. Den kan påbörjas från 1 augusti det kalenderår eleven fyller 13 år (från och med årskurs 7).

Fritidsklubben är en LSS-verksamhet. Vårdnadshavarna ansöker om plats hos rektor. Fritidsklubb erbjuds före och efter skoldagen samt alla lov. Det är gratis att vara på fritidsklubben men avgift tas ut för alla måltider. Fritidsklubbens mål är att ungdomarna ska känna sig trygga, betydelsefulla och välkomna till verksamheten.

Anpassade skolan bedriver två fritidsklubbar:

  • Scheelefritids som är placerad på Scheeleskolan.  Scheelefritids är en kombination av fritidshem och fritidsklubb.
  • Ullviklubben som är placerad på Ullvigymnasiet.

Stängningsdagar för fritidshemmen och fritidsklubbarna

Fyra heldagar varje läsår stänger fritidshemmen för utvärdering och gemensam kompetensutveckling för personalen.

Läsår 2024/2025

  • 19 augusti 2024 (anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola)
  • 7 januari 2025
  • 16 juni 2025
  • 17 juni 2025

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Anpassade grundskolas fritidshem Trädet

AVDELNING TALLEN

Kristinelundsvägen 10

Scheelefritids

Ullviklubben

Ullvigymnasiet, Badvägen 1, Köping

Anette Höjlin

REKTOR ANPASSAD GRUNDSKOLA PÅ SKOGSBRYNSKOLAN OCH NYGÅRDSSKOLAN SAMT ANPASSAD GYMNASIESKOLA NYGÅRDSSKOLAN

Robert Örling

REKTOR ANPASSAD GRUNDSKOLA PÅ SCHEELESKOLAN OCH ANPASSAD GYMNASIESKOLA PÅ ULLVIGYMNASIET

Barnhemsgatan 55, Köping