Sorby i Munktorp

Området ligger i samhället Munktorp, bredvid Sorbykyrkan. Detaljplanen för området blev klar redan 1990 och åren efter det byggdes Sorbykyrkan och Åkerivägen ut, men man valde att avvakta med ytterligare utbyggnation - tills nu! 

Illustration över områdetFörstora bilden

Till vänster i bild syns tomterna som är till salu. De lite genomskinliga husen bredvid illustrerar hur området kan se ut i framtiden.

Utbyggnad av området och tomtsläpp

Området har byggts ut med gator och ledningar under 2020 och tomter finns nu till salu.

Bostäder och förskola

De nya gatorna heter Åkerivägen och Tunnbindarvägen. Det finns plats för 24 villor längs Tunnbindarvägen. En ny förskola har byggts bredvid Sorbykyrkan.

Ytterligare byggnation i framtiden

Det finns planer på fler bostäder öster om Sorbykyrkan och den nya förskolan. Där blev en detaljplan klar i november 2023 som tillåter varierade bostadsformer i mindre skala, till exempel i form av marklägenheter, radhus eller småhus.

Sorby i 3D

I 3D-kartan ovanför kan du titta på en illustration över området. Du kan vrida och vända på vyerna och se husen från olika vinklar. Testa att ladda om sidan om det inte vill fungera från din mobiltelefon.

Läs mer i detaljplanerna

I planbeskrivningen kan du läsa om detaljplanernas syfte, hur de tagits fram, förutsättningar på platsen, miljökonsekvenser, genomförande med mera. I plankartan kan du se vilka bestämmelser som gäller för olika delar av området, som till exempel byggnadshöjd. Kontakta gärna samhällsbyggnadsförvaltningen om du har frågor om detaljplanerna.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: