Sorby i Munktorp

Området ligger i samhället Munktorp, bredvid Sorbykyrkan. Detaljplanen för området blev klar redan 1990 och åren efter det byggdes Sorbykyrkan och Åkerivägen ut, men man valde att avvakta med ytterligare utbyggnation - tills nu! 

Illustration över områdetFörstora bilden

Till vänster i bild syns tomterna som är till salu. De lite genomskinliga husen bredvid illustrerar hur området kan se ut i framtiden.

Utbyggnad av området och tomtsläpp

Området har byggts ut med gator och ledningar under 2020 och tomter finns nu till salu.

Bostäder och förskola

De nya gatorna heter Åkerivägen och Tunnbindarvägen. Det finns plats för 12 villor längs Tunnbindarvägen, med möjlighet till ytterligare 12 i framtiden. En ny förskola har byggts bredvid Sorbykyrkan,

Ytterligare byggnation i framtiden

Detaljplanen på platsen tillåter ytterligare byggnation öster om villatomterna, genom att Tunnbindarvägen förlängs. Det finns också planer på fler bostäder öster om Sorbykyrkan och förskolan som byggdes 2021. Där blev en ny detaljplan klar i november 2023.

Sorby i 3D

I 3D-kartan ovanför kan du titta på en illustration över området. Du kan vrida och vända på vyerna och se husen från olika vinklar. Testa att ladda om sidan om det inte vill fungera från din mobiltelefon.

Läs mer i detaljplanen

I planbeskrivningen kan du läsa om detaljplanens syfte, hur den tagits fram, förutsättningar på platsen, miljökonsekvenser, genomförande med mera. I plankartan kan du se vilka bestämmelser som gäller för olika delar av området, som till exempel byggnadshöjd. Kontakta gärna samhällsbyggnadsförvaltningen om du har frågor om detaljplanen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: