Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

TypeError: Cannot read property "length" from null

Information om corona

Det sprids mycket information om det nya Corona-viruset, covid-19, just nu. Det kan vara svårt att veta vad som är sant och inte. Här hittar du uppdaterad och säkerställd information om coronaviruset.

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

Kontakt

Translate

Lyssna

Sorby i Munktorp

Området ligger i samhället Munktorp, bredvid Sorbykyrkan. Detaljplanen för området blev klar redan 1990 och åren efter det byggdes Sorbykyrkan och Åkerivägen ut, men man valde att avvakta med ytterligare utbyggnation - tills nu! 

Illustration över området

Bostäder och förskola

Det blir plats för 12 villor bakom Tallbacksvägen och flera radhus bakom Munkvägen. De nya gatorna kommer att heta Åkerivägen och Tunnbindarvägen. Vi undersöker även möjligheten att bygga en förskola i anslutning till området.

Utbyggnad av området

Området byggs ut med gator och ledningar under våren 2020 och tomterna beräknas vara klara för att säljas hösten 2020.

Ytterligare byggnation i framtiden

Den befintliga detaljplanen på platsen tillåter ytterligare byggnation öster om villatomterna som byggs just nu. Det pågår även detaljplanering för fler bostäder i området.

Sorby i 3D

I 3D-kartan ovanför kan du titta på en illustration över området. Du kan vrida och vända på vyerna och se husen från olika vinklar. Testa att ladda om sidan om det inte vill fungera från din mobiltelefon.

Läs mer i detaljplanen

I planbeskrivningen kan du läsa om detaljplanens syfte, hur den tagits fram, förutsättningar på platsen, miljökonsekvenser, genomförande med mera. I plankartan kan du se vilka bestämmelser som gäller för olika delar av området, som till exempel byggnadshöjd. Kontakta gärna samhällsbyggnadsförvaltningen om du har frågor om detaljplanen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 08 juli 2020

Kontakt

Annika Winther

MARKADMINISTRATÖR

Mikael Norman

MARK- OCH EXPLOATERINGSCHEF

Facebook
Kommunens LinkedIn-sida
Kommunens YouTube-kanal