Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

TypeError: Cannot read property "length" from null

Spridningen av coronaviruset ökar i kommunen

Enligt Region Västmanland ökar spridningen av covid-19 i Köping, kommunen står för störst ökning i Västmanland och äldreomsorgen är hårt drabbad. Det är viktigt att vi värnar om våra riskgrupper. Särskilt du som ska besöka ett äldreboende behöver vara försiktig.

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar
    #siteLink($site)

Sorby i Munktorp

Området ligger i samhället Munktorp, bredvid Sorbykyrkan. Detaljplanen för området blev klar redan 1990 och åren efter det byggdes Sorbykyrkan och Åkerivägen ut, men man valde att avvakta med ytterligare utbyggnation - tills nu! 

Illustration över området

Till vänster i bild syns de utbyggda tomterna som är till salu. De lite genomskinliga husen bredvid illustrerar hur området kan se ut i framtiden.

Utbyggnad av området och tomtsläpp

Området har byggts ut med gator och ledningar under våren 2020 och tomter finns nu till salu.

Bostäder och förskola

De nya gatorna heter Åkerivägen och Tunnbindarvägen. Det finns plats för 12 villor längs Tunnbindarvägen, med möjlighet till ytterligare 12 i framtiden. Vi bygger även en förskola bredvid Sorbykyrkan.

Ytterligare byggnation i framtiden

Den befintliga detaljplanen på platsen tillåter ytterligare byggnation öster om villatomterna, genom att Tunnbindarvägen förlängs. Det finns också planer på fler bostäder öster om Sorbykyrkan och förskolan som byggs. Där pågår det detaljplanering.

Sorby i 3D

I 3D-kartan ovanför kan du titta på en illustration över området. Du kan vrida och vända på vyerna och se husen från olika vinklar. Testa att ladda om sidan om det inte vill fungera från din mobiltelefon.

Läs mer i detaljplanen

I planbeskrivningen kan du läsa om detaljplanens syfte, hur den tagits fram, förutsättningar på platsen, miljökonsekvenser, genomförande med mera. I plankartan kan du se vilka bestämmelser som gäller för olika delar av området, som till exempel byggnadshöjd. Kontakta gärna samhällsbyggnadsförvaltningen om du har frågor om detaljplanen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 27 augusti 2020

Kontakt

Mikael Norman

MARK- OCH EXPLOATERINGSCHEF