Ullvi ängar

Etablera dig i Köpings nya stadsdel! Ullvi ängar har plats för handel, verksamheter, bostäder i olika former, skola och äldreboende. Området ligger bredvid en av Köpings största arbetsgivare och två minuter från E18.

Ett område med många möjligheter

Ullvi ängar är 300 000 m² stort och rymmer samhällsfunktioner, bostäder och verksamheter av olika slag. Visionen för området är en stadsdel med hållbara bostäder där skog och naturmark ger en naturlig övergång från bostäder till verksamheter. I området kommer det bo och verka människor i alla olika åldrar.

Flexibla möjligheter för din verksamhet

  • Tomtstorleken kan anpassas
  • Flexibel detaljplan gällande byggnaders storlek och utformning
  • Fjärrvärme och fiber finns i området
  • Nära till E18, väg 250 och Köpings hamn
  • Plats för allt från grovindustri till kontor och handel

Kontakta oss om du är intresserad av att etablera dig i området.

Det här kan du bygga

Klicka runt i området i vår 3D-värld nedan, all information om byggnadstyper, ändamål och byggnadsarea finns i pop-uprutorna. Om du föredrar att läsa om ytorna utan att använda kartan så finns samma information här på webbsidan under kartan, "Fakta om området".

Fakta om området

Bostäder: Område 1

Byggnadstyper: Radhus, parhus, kedjehus i två våningar.

Antal bostäder: Vid maximal exploatering uppskattningsvis 70 byggnader. Bedömning av faktiska antal byggnader görs mer detaljerat vid senare tillfälle.

Tidplan: Markanvisning kommer, infrastruktur byggs ut 2024/2025.

Status: Detaljplan lagakraftvunnen 2023.

Bostäder: Område 2

Byggnadstyper: Flerbostadshus i fyra eller fem våningar.

Antal bostäder: Cirka 130 bostäder.

Tidplan: Markanvisning kommer, infrastruktur byggs ut 2024/2025.

Status: Detaljplan lagakraftvunnen 2023.

Bostäder: Område 3

Byggnadstyper: Flerbostadshus, gruppboende och serviceboende i fyra våningar.

Antal bostäder: Cirka 100 bostäder.

Tidplan: Markanvisning kommer, infrastruktur byggs ut 2024/2025.

Status: Detaljplan lagakraftvunnen 2023.

Samhällsbyggnad: Förskola

Byggnadstyp: Förskola om 1500 m² BYA.

Antal barn: Cirka 120 barn.

Tidplan: Infrastruktur byggs ut 2024/2025.

Status: Detaljplan lagakraftvunnen 2023.

Samhällsbyggnad: Skola

Byggnadstyp: Skola i två plan om, cirka 3000m² samt idrottshall om cirka 1000m².

Antal elever: Cirka 400 elever.

Tidplan: Infrastruktur byggs ut 2024/2025.

Status: Detaljplan lagakraftvunnen 2023.

Samhällsbyggnad: Särskilt boende för äldre

Byggnadstyper: Äldreboende i fyra våningar.

Antal platser: Cirka 80 boende

Tidplan: Infrastruktur byggs ut 2024/2025.

Status: Detaljplan lagakraftvunnen 2023.

Verksamheter: Område A

Ändamål: Industri eller detaljhandel

Area: 31 000m²

Byggnadsarea: 15 500m²

Tidplan: Infrastruktur byggs ut 2024/2025.

Status: Detaljplan lagakraftvunnen 2023.

Verksamheter: Område B

Ändamål: Verksamheter eller detaljhandel

Area: 36 635m²

Byggnadsarea: 14 654m²

Tidplan: Infrastruktur byggs ut 2024/2025.

Status: Detaljplan lagakraftvunnen 2023.

Verksamheter: Område C

Ändamål: Verksamheter, detaljhandel eller kontor

Area: 16 665m²

Byggnadsarea: 8332m²

Tidplan: Infrastruktur byggs ut 2024/2025.

Status: Detaljplan lagakraftvunnen 2023.

Verksamheter: Område D

Ändamål: Centrumändamål eller anläggning för inomhusidrott

Area: 5447m²

Byggnadsarea: 2723m²

Tidplan: Infrastruktur byggs ut 2024/2025.

Status: Detaljplan lagakraftvunnen 2023.

Verksamheter: Område E

Ändamål: Verksamheter, centrumändamål, kontor, detaljhandel eller anläggning för inomhusidrott

Area: 5906m²

Byggnadsarea: 2953m²

Tidplan: Infrastruktur byggs ut 2024/2025.

Status: Detaljplan lagakraftvunnen 2023.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Annika Winther

MARK- OCH EXPLOATERINGSCHEF

Kristinelundsvägen 4
731 85 Köping