Boende

Du ska kunna bo och leva så likt andra som möjligt även fast du har en funktionsnedsättning. Därför finns det olika sorters boenden beroende på hur stort ditt behov av stöd och hjälp är.

Tre former av boenden

Det finns tre olika former av "bostad med särskild service" eller "annan särskilt anpassad bostad" som det heter i lagtexten. Det är:

  • Gruppbostad
  • Servicebostad
  • Särskilt anpassad bostad

Gruppbostad

Gruppbostad är en boendeform för den som har ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att mer eller mindre ständig närvaro av personal är nödvändig. I en gruppbostad har du en egen lägenhet och tillgång till gemensamma utrymmen.

Servicebostad

Servicebostaden är en mellanform mellan ett helt självständigt boende i egen lägenhet och en lägenhet i en gruppbostad. En servicebostad består av ett antal lägenheter som oftast ligger samlade i samma hus, eller i kringliggande hus. Här har du möjlighet till stöd dygnet runt av en fast personalgrupp, men tanken är att du ska klara dig delvis själv. Det finns tillgång till gemensamma utrymmen för service och gemenskap.

Särskilt anpassad bostad

En särskilt anpassad bostad är en lägenhet som är bostadsanpassad. Bor du i sådan lägenhet, och behöver hjälp med hemmets skötsel eller personlig omvårdnad, kan du få det genom boendestöd, hemtjänst eller personlig assistans.

Ansök hos biståndsenheten

För att få plats i ett boende behöver en handläggare först göra en utredning för att se om du har rätt till insatsen. Du påbörjar en utredning genom att göra en skriftlig ansökan.

Kontaktuppgifter

Om du vill komma i kontakt med något av våra boenden, eller de enhetschefer som ansvarar för boendena, hittar du alla telefonnummer här:

Kontaktuppgifter till LSS-boenden

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: