Ansök om stöd

Många av våra tjänster, både för äldre och personer med funktionsnedsättningar, är biståndsbedömda. Biståndsbedömning kan man också kalla behovsprövning. För att inleda en biståndsbedömning kontaktar du biståndsenheten. Hit vänder du dig även om du vill förändra dina pågående insatser.

Gå direkt till kontaktlistan

För att bli beviljad vård- och omsorgsinsatser behöver vi se om du har de behov som lagen har satt upp som kriterier för att få rätt till tjänsten. Det gäller oavsett om det rör sig om lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), socialtjänstlagen, eller färdtjänstlagen. Det är våra biståndshandläggare som gör behovsprövningen.

Information och ansökan

Om du inte vet vilket stöd som finns kan du läsa om de tjänster vi erbjuder för äldre och personer med funktionsnedsättningar här på våra webbsidor. Om du vill ansöka om stöd hittar du ansökningsblanketter och e-tjänst här:

Gå till blankettsidan

Gå till e-tjänst för ansökan

OBS! Den som ansöker om stödet måste loggas in med egen e-legitimation (bankID eller Freja eID+). Du kan alltså inte ansöka åt en anhörig som saknar e-legitimation.

Du får kontakt inom 14 dagar

När din ansökan har kommit in ska du få kontakt med en handläggare inom 14 dagar och beslutet ska vara klart inom tre månader, men oftast går det mycket fortare.

Det är vid komplicerade utredningar, eller om det saknas underlag som det kan ta längre tid.

Anhörigbehörighet - att ansöka åt en närstående

Det är oftast den som själv behöver tjänsten som ska fylla i och skriva under ansökan. Det finns dock tillfällen då anhöriga kan ansöka åt en närstående, genom så kallad anhörigbehörighet. Den du ansöker åt måste då sakna beslutsförmåga, vilket innebär att personen inte längre kan förstå relevant information, överväga sina alternativ och fatta beslut utifrån dessa.

Läs mer om anhörigbehörighet

Ring handläggare utifrån
vilket födelsedatum du har

Om du har frågor kan du vända dig till biståndsenheten. För att det ska bli så enkelt som möjligt både för dig och oss har vi delat in oss utifrån vilken dag i månaden du är född, det är bland annat för att du ska slippa byta handläggare ifall du skulle flytta inom kommunen.

Här nedan hittar du alla telefonnummer till våra biståndshandläggare. Gå till den rubrik som passar ditt ärende (till exempel hemtjänst) och välj det telefonnummer som är parat med ditt födelsedatum för att nå den person som kommer handlägga ditt ärende. Om du råkar ringa fel nummer leder vi dig givetvis rätt, var inte orolig!

Min fråga gäller äldreomsorg,
till exempel hemtjänst, trygghetslarm
eller äldreboende

Jag är född dag 1-2 i min månad

 För att få svar på frågor eller påbörja en behovsprövning, ring 0221-258 71

Jag är född dag 3-7 i min månad

För att få svar på frågor eller påbörja en behovsprövning, ring

0221-259 39

Jag är född dag 8 i min månad

 För att få svar på frågor eller påbörja en behovsprövning, ring

0221-255 91

Jag är född dag 9-10 i min månad

För att få svar på frågor eller påbörja en behovsprövning, ring

0221-253 14

Jag är född dag 11-15 i min månad

För att få svar på frågor eller påbörja en behovsprövning, ring

0221-255 37

Jag är född dag 16-18 i min månad

För att få svar på frågor eller påbörja en behovsprövning, ring

0221-255 05

Jag är född dag 19-20 i min månad

För att få svar på frågor eller påbörja en behovsprövning, ring

0221-255 91

Jag är född dag 21-24 i min månad

För att få svar på frågor eller påbörja en behovsprövning, ring

0221-255 49

Jag är född dag 25-26 i min månad

För att få svar på frågor eller påbörja en behovsprövning, ring

0221-255 91

Jag är född dag 27-29 i min månad

För att få svar på frågor eller påbörja en behovsprövning, ring

0221-253 14

Jag är född dag 30 i min månad

För att få svar på frågor eller påbörja en behovsprövning, ring

0221-255 49

Jag är född dag 31 i min månad

För att få svar på frågor eller påbörja en behovsprövning, ring

0221-258 71


Min fråga gäller LSS, till exempel personlig assistans, daglig verksamhet eller stödfamilj

Jag är född dag 1-10 i min månad

För att få svar på frågor eller påbörja en behovsprövning, ring

0221-257 68

Jag är född dag 11-20 i min månad

För att få svar på frågor eller påbörja en behovsprövning, ring

0221-253 19

Jag är född dag 21-25 i min månad

För att få svar på frågor eller påbörja en behovsprövning, ring

0221-257 46

Jag är född dag 26-31 i min månad

För att få svar på frågor eller påbörja en behovsprövning, ring

0221-258 12


Min fråga gäller socialpsykiatri, till exempel boende eller boendestöd

Jag är född dag 1-15 i min månad

 För att få svar på frågor eller påbörja en behovsprövning, ring 0221-258 12

Jag är född dag 16-31 i min månad

För att få svar på frågor eller påbörja en behovsprövning, ring

0221-257 46


Min fråga gäller färdtjänst eller riksfärdtjänst

Oavsett vilken dag i månaden du är född ska du ringa

0221-255 61


Min fråga gäller kontaktperson,
stödfamilj eller familjehem

Oavsett vilken dag i månaden du är född ska du ringa

0221-257 71


Min fråga gäller hemgång från sjukhus

Jag är född dag 1-15 i min månad

För att få svar på frågor eller påbörja en behovsprövning, ring

0221-257 29

Jag är född dag 16-31 i min månad

För att få svar på frågor eller påbörja en behovsprövning, ring

0221-255 41

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Sanna Miltenburg

BISTÅNDSCHEF

Biståndsenheten

VÅRD & OMSORG

Nibblesbackevägen 17, Köping

Postadress
Köpings kommun
Vård & Omsorg
731 85 Köping

Öppettider
måndag-torsdag 8.00-16.00
fredag 8.00 - 15.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Telefontid
måndag - fredag 8.30-9.30
efter telefontid finns röstbrevlåda.

Helger och röda dagar stängt.