Krisgrupp

Om skolan drabbas av svår kris eller olyckshändelse ska gruppen snabbt kunna organisera sig, samla in och lämna riktig information samt stödja elever, personal och anhöriga.

Gruppen består av:

  • Linnea Höljer, rektor

  • Marina Falck, biträdande rektor

  • Anna Mourujärvi, skolsköterska

  • Anna Lindholm, speciallärare

  • Lotta Hansson, skolkurator

  • Ewa Sköld, skoladministratör

  • Eva Granberg, klasslärare

  • Susanne Spjuth, måltidsservice


Sidansvarig:

Senast uppdaterad: