Cisterner

Du som har en cistern, en förvaringstank för till exempel eldningsolja, ansvarar för att den kontrolleras regelbundet. Regelbundna kontroller är viktiga så att läckage kan förebyggas. Större läckage skulle kunna orsaka skador som är svåra att åtgärda och medföra stora kostnader. Miljöenhetens uppgift är att se till att reglerna för cisterner följs. Det gäller för cisterner med en volym över 1 kubikmeter.

Informera miljöenheten

Skriftlig information ska lämnas till miljöenheten senast fyra veckor innan du installerar eller tar en cistern ur bruk.

Tillstånd från räddningstjänsten

Tillstånd från räddningstjänsten krävs för viss förvaring av brandfarliga vätskor i cisterner i mark, ovan mark och inomhus. Kontakta Räddningstjänsten Mälardalen för mer information.

Räddningstjänsten Mälardalen
021-398200

Kontrollera din cistern

Cisterner ska kontrolleras regelbundet av ett godkänt företag. Hur långt tiden mellan kontrollerna det får vara styrs av vilken typ av cistern som du har och varierar mellan 3 och 12 år.

Mera information om kontrollintervallen för cisterner hittar du på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps sida om cisterner och rörledningar.

Särskilda regler för cisterner i vattenskyddsområde

Har du en cistern inom vattenskyddsområde gäller särskilda regler för att minska risken att vattentäkten förorenas.

Dessa regler hittar du i Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av olja och brandfarliga vätskor.

Om reglerna inte följs

Om reglerna inte följs kan du bli tvungen att betala en miljösanktionsavgift.

Avgift

För handläggning av anmälan om installation av cistern eller om cistern som tas ur bruk tas en avgift ut enligt taxa som fastställts av kommunfullmäktige.

Taxa miljöbalken 2024 Pdf, 993 kB.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Miljöenheten

Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress:
Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider 1 juli - 16 augusti (vecka 27-33)
Måndag till fredag kl.9.00-12.00

Ordinarie öppettider

Måndag-fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken!