Trygghetsteam

Många händer i ring

På Nyckelbergsskolan är målet att uppnå en skolmiljö fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Elever på skolan ska känna sig trygga och lära sig ett bra förhållningssätt mot sina kamrater.

Trygghetsteamet

Trygghetsteamet är en grupp bestående av personal från olika kategorier på skolan.

Arbetet består av förebyggande insatser där vi ger barnen olika verktyg för att vara en bra kompis.

Teamet jobbar även med utredningar av ärenden när en kränkning
har skett. Detta sker enligt väl inarbetade rutiner och processer. Kontakt och samtal med elever och vårdnadshavare är en av delarna i arbetet.

Likabehandlingsplan

Vår vision är att lägga grunden för hur man genom ansvar deltar i livet, hemmet eller i skolan.

Här kan du läsa Nyckelbergsskolans likabehandlingsplan Pdf, 320 kB.

Kontakt

Har du frågor och funderingar kring arbetet i gruppen kontakta gärna samordnare i teamet.

Mayleane Haffner, beteendevetare
073-662 32 28

mayleane.haffner@koping.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: