Provschema högstadiet VT 2024

Vårterminen 2024

 

Provschema åk 7

Vecka

7A

7B

7C

3
4

To: Fy

To: Fy

To: Fy

5

   

6

Ti: ReOn: ReOn: Re

7

On: KeOn: KeOn: Ke

8

  To: En (SUW)

9

SPORTLOV

SPORTLOV

SPORTLOV

10

Fr: Sp (SUW)Fr: Sp (SUW)Fr: Sp (SUW)

11

On+Fr: Ty
To: Fy

Fr: Sh

On+Fr: Ty
To: Fy

Ti: Sh

On+Fr: Ty
To: Fy

To: Sh

12

   

13

Ti: MaTi: MaTi: Ma

14

PÅSKLOVPÅSKLOVPÅSKLOV

15

To: Fy

To: Fy

To: Fy

16

To: En17

   

18

   

19

Ti: MaTi: MaTi: Ma

20

   

21

To: Bi, FyTo: Bi, FyTo: Bi, Fy

22

Ti: ReOn: ReOn: Re


Provschema åk 8

Vecka

8A

8B

8C

3
4

To: Re
To: Fy

Fr: Re
To: Fy

To: Re
To: Fy

5

Fr: GeFr: GeFr: Ge

6

Fr: Sp (SUW)Fr: Sp (SUW)Fr: Sp (SUW)

7

Ti: Bi
To: Ma, Bi
Ti: Bi
To: Ma, Bi

To: Ma, Bi

8
9

SPORTLOV

SPORTLOV

SPORTLOV

10
11

   

12

To: Fy
To: En (SUW)
To: FyTo: Fy

13

 14

PÅSKLOVPÅSKLOVPÅSKLOV

15

To: FyTo: FyTo: Fy

16

To: MaTo: MaTo: Ma

17

   

18

   

19

Må: EnMå: EnMå: En

20

Må: En
Fr: Ge
Må: En
Fr: Ge
Må: En
Fr: Ge

21

To: Ma
Fr: Hi
Ti: Sv
On: Sv
To: Ma
Fr: Hi
Ti: Sv
On: Sv
To: Ma

22

Må: Fy

Må: Fy

Må: Hi
Må: Fy


Provschema åk 9

Vecka

9A

9B

9C

3
4
5

Ti: HiTi: HiTi: Hi

6

To: GeTo: GeTo: Ge

7

Ti: MaTi: MaTi: Ma

8

   

9

SPORTLOV

SPORTLOV

SPORTLOV

10
11

Ti: Re
To: Ge
Ti: Re
To: Ge
Ti: Re
To: Ge

12

Ti: Sv (nat)
To: Sv (nat)
Ti: Sv (nat)
To: Sv (nat)
Ti: Sv (nat)
To: Sv (nat)

13

   

14

PÅSKLOVPÅSKLOVPÅSKLOV

15

Fr: Ke (nat)

Fr: Ke (nat)

Fr: Ke (nat)

16

Ti: En (nat)
To: En (nat)
Ti: En (nat)
To: En (nat)
Ti: En (nat)
To: En (nat)

17

Ti: So
To: So
Ti: So
To: So
Ti: So
To: So

18

Må: Sp (CAC)
Må: Ty

Må: Sp (CAC)
Må: Ty

Må: Sp (CAC)
Må: Ty

19

   

20

Ti: Ma (nat)
To: Ma (nat)
Fr: Ke
Ti: Ma (nat)
To: Ma (nat)
Fr: Ke
Ti: Ma (nat)
To: Ma (nat)
Fr: Ke

21

On: Sp (CAC)
On: Ty
Fr: Sp (CAC)
On: Sp (CAC)
On: Ty
To: Hi
Fr: Sp (CAC)

On: Sp (CAC)
On: Ty
Fr: Sp (CAC)

22

Ti: Hi
Ti: Hi

     

(nat) = Nationella prov

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: