Nya Nyckelbergs­skolan

Nyckelbergsskolans lokaler är uttjänta och det ska byggas en ny skola. Under byggtiden är planen att undervisningen ska ske i moduler på Himlabacken. Här finner du samlad information om båda projekten.

Vad händer just nu?

Uppdaterad 30/8 - 2022

  • Länsstyrelsens beslut om att avslå överklagan är nu överklagat till Mark- och miljödomstolen.
  • Vi kan inte idag ge besked när Mark- och miljödomstolen behandlar ärendet.

Uppdaterad 23/8 - 2022

  • Den tidigare överklagan på bygglovsbeslutet har fått avslag. Om det beslutet överklagas igen så tas fallet till Mark- och miljödomstolen. Om det inte överklagas så är det fritt fram för oss att börja bygga modulerna på Himlabacken.
  • Projektet har försenats och vi kan inte ge ett besked när flytten kommer ske. Det finns risk för ytterligare förseningar om bygglovet överklagas igen. Vi ska därför börja titta på alternativa placeringar av modulerna.
  • I och med förseningen så kommer Nyckelbergsskolans mest akuta behov identifieras och om möjligt åtgärdas så att skolan ska kunna bedriva verksamhet tills bygglovet vinner laga kraft.

Flyttar in i moduler under tiden nya skolan byggs

Den befintliga planen är att modulerna placeras på Himlabacken några hundra meter från Nyckelbergsskolan.

Handlingar, skisser och planer

Här samlar vi handlingar och dokument som är av intresse.

Bygglovsbeslut moduler (PDF) Pdf, 6 MB.

Bilaga bygglov (PDF) Pdf, 4 MB.

Vanliga frågor och svar - Modulerna

Varför ska det byggas moduler?

Vi har konstaterat att Nyckelbergsskolans lokaler på fastigheten Stenyxan 3 är uttjänta. Därför ska de ersättas med nya byggnader.

När flyttar eleverna in i modulerna?

Just nu kan vi inte säga när undervisningen börjar i modulerna.

Vanliga frågor och svar - Nya skolan

Varför ska det byggas en ny skola?

Vi har konstaterat att Nyckelbergsskolans lokaler på fastigheten Stenyxan 3 är uttjänta. Därför ska de ersättas med nya byggnader för att uppfylla krav på god arbetsmiljö och lärmiljö för såväl lärare som elever.

Var ska nya skolan ligga?

Nya skolan byggs på samma plats där Nyckelbergsskolan ligger idag. Fastigheten heter Stenyxan 3.

Hur blir det med särskolan?

Särskoleverksamheten som idag bedrivs i lokaler i närområdet ska flyttas in i den nya skolan.

När är nya skolan klar för inflyttning?

Preliminärt inflyttningsdatum i nya skolan är hösten 2024.

Hur många elever kommer skolan kunna ta emot?

I nya skolan kommer cirka 470 elever flytta in. Vi har räknat nuvarande Nyckelbergsskolan plus grundsärskoledelen. Skolan byggs för att kunna ta emot fler elever än så elever om årskullarna blir större i framtiden.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Samhällsbyggnad

Kristinelundsvägen 4, Köping