Specialpedagog

Pusselbitar

Elevhälsa är det övergripande namnet på den del av skolans verksamhet som inriktar sitt arbete på att ge stöd och främja elevers utveckling. Särskilt fokus finns på de elever som är i behov av särskilt stöd och stimulans för att lyckas i sitt lärande. Det särskilda stödet kan vara pedagogiskt, medicinskt eller socialt.

Specialpedagog

På Elundskolan finns två specialpedagoger. Specialpedagogerna arbetar för elever som är i behov av särskilt stöd genom att:

  • samverka med och ge stöd till pedagoger och föräldrar i pedagogiska frågor. Det kan handla om att förebygga, kompensera eller alternativa arbetsmaterial och verktyg.
  • delta i skolans elevhälsoteam.
  • delta i elevvårdskonferenser och följa upp åtgärder som beslutats.
  • vara delaktig vid överlämningar och övergångar inom den egna skolan och vidare till andra skolor.
  • delta i olika former av utredningar med elever.
  • vid behov göra pedagogiska utredningar.
  • ansvara för genomförande av avstämningar och screeningar som är gemensamma för Köpings skolor (år F-6).
  • ha enskild undervisning med elever.
  • samverka med övriga specialpedagoger i kommunen.
  • vara delaktig i pedagogiskt utvecklingsarbete på skolan och i kommunen.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Susanne Westman

SPECIALPEDAGOG

Caroline Hansson

BITRÄDANDE REKTOR / SPECIALLÄRARE