Datum att komma ihåg

Här finns alla viktiga datum samlade för dig som driver förening i Köpings kommun.

Inför de flesta datumen förmedlar vi informationen via vår hemsida, Facebook och på olika föreningsträffar.

Januari

31 januari – Anmälan av sportlovsaktiviteter

Vill er förening visa upp sin verksamhet på sportlovet finns chansen att få hjälp med marknadsföring genom att anmäla sina aktiviteter via Köpings kommuns hemsida.

Information om lovaktiviteter

31 januari – Inlämning av begärda handlingar vid föreningsrevision

Varje år blir minst 20 föreningar ombedda att lämna in handlingar som beskriver den verksamhet de erhållit bidrag för. Denna revision genomförs för att säkerställa att föreningen genomfört den planerade verksamheten.

31 januari – Inlämning av motståndarlag, träningsmatcher senior konstgräsplan

Har inte motståndare meddelats innan angivet datum, bokas träningsmatcherna av och tiderna finns till förfogande för andra.

Februari

Vecka 9 – Sportlovsaktiviteter

Sportlov för skolorna och många föreningar har aktiviteter för barn och ungdom.

28 februari – Anmälan av önskemål om tider för bouleplan och gräsplaner

Förening skickar in önskemål om tider som sen fördelas enligt prioriteringsordning.

28 februari – Inlämning av motståndarlag, träningsmatcher ungdom konstgräsplan

Har inte motståndare meddelats innan angivet datum, bokas träningsmatcherna av och tiderna finns till förfogande för andra.

Mars

31 mars – senaste dag för ansökan om stöd

 • Föreningar med samhällsansvar kan ansöka för föregående kalenderår.
 • Lovbidrag kan sökas för perioden 1 juli-31 december föregående kalenderår.
 • Utbildningsbidrag kan sökas för perioden 1 juli-31 december föregående kalenderår.
 • Jubileumsbidrag kan sökas om jubileet infaller under perioden 1/7-31/12 föregående kalenderår.
 • Driftbidrag för barn- och ungdomsbidrag kan sökas för föregående kalenderår.
 • Driftbidrag för bygdegård/samlingslokal kan sökas ansökas för föregående kalenderår.

Beviljat bidrag utbetalas endast till bankkonto, bank- eller plusgirokonto som är kopplat till föreningens organisationsnummer. Utbetalning sker efter att kultur- och fritidsnämnden fattat beslut.

April

30 april – Anmälan av önskemål om tider för inomhusanläggningar

Förening skickar in önskemål om tider som sen fördelas enligt prioriteringsordning. Innan tiderna fastställs anordnas ett möte där förslag till schema för anläggningarna presenteras och föreningarna får möjlighet att diskutera förslaget. Vid eventuellt kvalspel senareläggs fördelningen av tider då divisionstillhörigheten kan förändras.

Maj

10 maj – Sista dag för inlämning av nycklar till gymnastiksalar

Om förening bokat hel säsong som avslutas i slutet av april gäller detta datum. Avslutas bokningen tidigare gäller inlämning av nyckel senast tio dagar efter sista aktivitetstillfälle.

Maj – säsongsstart för boulebana och gräsplaner

Väder och vind avgör om vilket exakt datum verksamheterna kan sätta igång.

Juni, juli, augusti

30 juni – Anmälan av önskemål om tider för ishallen

Förening skickar in önskemål om tider som sen fördelas enligt prioriteringsordning. Vid eventuellt kvalspel senareläggs fördelningen av tider då divisionstillhörigheten kan förändras.

10 juli - Sista dag att återlämna nycklar till Idrottshallar

Om förening bokat hel säsong som avslutas i slutet av juni gäller detta datum. Avslutas bokningen tidigare gäller inlämning av nyckel senast tio dagar efter sista aktivitetstillfälle.

Augusti – säsongstart idrottshallar

September, oktober

September – Säsongsstart gymnastiksalar

Säsongen öppnar upp för verksamheter i våra gymnastiksalar.

30 september – Anmälan av höstlovsaktiviteter

Vill er förening visa upp sin verksamhet under höstlovet finns chansen att få hjälp med marknadsföring genom att anmäla sina aktiviteter via Köpings kommuns hemsida.

Information om lovaktiviteter

30 september - senaste dag för ansökan om stöd

 • Föreningar med samhällsansvar kan ansöka för föregående kalenderår.
 • Lovbidrag kan sökas för perioden 1 januari – 30 juni innevarande kalenderår.
 • Utbildningsbidrag kan sökas för perioden 1 januari – 30 juni innevarande kalenderår.
 • Jubileumsbidrag kan sökas om jubileet infaller under perioden 1/1 – 30/6 innevarande kalenderår.
 • Driftbidrag för barn- och ungdomsbidrag kan sökas för föregående kalenderår.
 • Driftbidrag för bygdegård/samlingslokal kan sökas ansökas för föregående kalenderår.

Beviljat bidrag utbetalas endast till bankkonto, bank- eller plusgirokonto som är kopplat till föreningens organisationsnummer. Utbetalning sker efter att kultur- och fritidsnämnden fattat beslut.

30 september – Anmälan av önskemål om tider för konstgräsplan, vintersäsong

Förening skickar in önskemål om tider som sen fördelas enligt prioriteringsordning.

September, Oktober – säsongstart isbanor

Vilket exakt datum isbanorna öppnar varierar från år till år.

Vecka 44 – Höstlov

Höstlov för skolorna och många föreningar har aktiviteter för barn och ungdom.

November

November – säsongstart konstgräsplan

Verksamhet på konstgräset öppnar för säsongen.

30 november – Anmälan av önskemål om träningsmatcher på konstgräsplan

Önskemål för matcher (datum, klockslag) lämnas in, fördelning sker efter prioriteringsordning.
Max 5 matcher/seniorlag och juniorer.
Max 3 matcher/ungdomslag.
Seniorer: datum och tid, ungdomslag: datum.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Bokning och föreningsstöd

Kultur- och fritidsförvaltningen
Badvägen 4
731 52 Köping

Besökstid:
Endast förbokade besök! Välkommen att ringa eller e-posta för att boka din tid.