Pedagogiska priser

I Köpings kommun finns många skickliga pedagoger. För att lyfta fram dem och deras betydelse finns två priser: Stora pedagogiska priset och Pedagogiska priset för digitalisering.

Tanken med priserna är både att uppmuntra och förstärka goda insatser och att sprida kunskaper om framstående pedagogiska exempel inom kommunen. Priserna är också ett sätt att ge inspiration.

Alla anställda inom utbildningsförvaltningen, social- och arbetsmarknadsförvaltningen och de fristående verksamheterna i kommunen kan nomineras och vinna priserna. Exempel på vilka som kan nomineras:

 • Lärare (inom grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildningen, lärvux)
 • Förskollärare
 • Fritidspedagoger
 • Annan pedagogisk personal inom våra förskolor och skolor

Nominera till de pedagogiska priserna

Du nominerar genom att fylla i formuläret nedan. Det går bra att nominera en person eller ett arbetslag eller annan typ av grupp. Du kan inte nominera dig själv. Nomineringstillfället är öppet fram till 30 juni 2023.

Personuppgifter
Ange dina personuppgifter nedan
Personuppgifter
Vilket pris vill du nominera till? * (obligatorisk)
För skillnaderna mellan priserna se information högre upp på sidan under rubriken Två pedagogiska priser.
Vilket pris vill du nominera till?


Jag som nominerar är: * (obligatorisk)
Jag som nominerar är:

Skriv in för- och efternamn samt arbetsplats


Jag godkänner att nomineringen/nomineringarna publiceras. * (obligatorisk)
Jag godkänner att nomineringen/nomineringarna publiceras.

Mer information om priserna

Stora pedagogiska priset

Den eller de nominerade ska verka för att utveckla förskolans eller skolans verksamheter med en positiv och engagerande undervisning. Den eller de nominerade ska även bidra till att stärka en god lärandemiljö.

Pedagogiska priset för digitalisering

Den eller de nominerade ska verka för att utveckla förskolans eller skolans verksamheter mot ökad digitalisering, där användandet av olika digitala verktyg leder till en positivt utvecklad undervisning.

Kriterier för priserna

Vid förslagskommitténs urvalsarbete av pristagare är innehållet i nomineringarna den avgörande faktorn för beslutet. De kriterier som kommitténs urvalsarbete grundar sig på är följande:

 • Den/de nominerade arbetar för att stärka god utbildning
 • Den/de nominerade arbetar för att stärka god lärandemiljö
 • Den/de nominerade arbetar för att öka kvaliteten i lärandet
 • Den/de nominerade arbetar för att göra lärandet synligt och tränar barnens/elevernas/studerandes förmåga att bedöma sitt och andras lärande
 • Den/de nominerade arbetar för att värna alla barns/elevers/studerandes rätt till god utbildning
 • Den/de nominerade arbetar för att inspirera och stötta kollegor/elever/barn/studerande
 • Den/de nominerade arbetar med framåtanda och vågar testa nytt i den pedagogiska verksamheten
 • Den/de nominerade arbetar med läroplanen och våra andra styrdokument på ett utvecklande sätt
 • Den/de nominerade tar initiativ och utvecklar den pedagogiska verksamheten utöver förväntan
 • Nominerade till det pedagogiska priset för digitalisering ska verka för att utveckla verksamheten genom digitalisering

En kommitté föreslår pristagare

En förslagskommitté, utsedd av utbildningsförvaltningen och social- och arbetsmarknadsförvaltningen, behandlar inkomna nomineringar och föreslår två pristagare. Beslutet fattas sedan av politikerna i utbildningsnämnden.

Kommittén ska bestå av:

 • Utbildningsnämndens ordförande
 • En tjänsteman från utbildningsförvaltningen
 • En representant från kommunala vuxenutbildningen
 • Två lärarfackliga representanter
 • Två rektorer som representerar olika skolformer och utförare
 • En representant från näringslivet eller föreningslivet
 • En föräldrarepresentant/vårdnadshavare

Vad består priset av?

Priset består av maximalt 25 000 kronor för ”Det stora pedagogiska priset” och maximalt 15 000 kronor för ”Det pedagogiska priset för digitalisering”. Prissumman ska användas till kompetensutveckling, studieresa eller liknande.

Nominerade år 2022

Se alla nominerade här

Här är alla nominerade till det Stora pedagogiska priset 2022. Totalt nominerades 42 pedagoger, 3 avdelningar samt 3 förskolor.

Erik Einan
Scheeleskolan

Lena Jonsson
Scheeleskolan

Malin Meijer
Nibbleskolan

Johan Asmus
Nibbleskolan

Johanna, Sabina och Sofia
Lärkans förskola

Sari Gustafsson
Nyckelbergsskolan

Kattarina Vikander
Kompassens förskola

Mayleane Haffner
Nyckelbergsskolan

Jacob Söderberg
Kulturskolan

Ulrica Karlsson
Trollsländans förskola

Rebecka Lundqvist
Trollsländans förskola

Kajsa Wretling
Nyckelbergsskolan

Malena Stadigs
Kulturskolan

Stina Eriksson
Munktorpsskolan

Victoria Persson
Munktorpsskolan

Åsa Östergren
Ullvigymnasiet

Lena Ottosson
Ullvigymnasiet

Henrik Windahl
Ullvigymnasiet

Erik Magnusson
Karlbergsskolan

Maria Jersby-Widén
Karlbergsskolan

Josefin Nilsson
Karlbergsskolan

Sofia Hassona
Fyrklöverns förskola

Linnea Tibblin
Karlbergsskolan

Carin Jebsen
Skogsbrynet

Maria Larsson
Elundskolan

Tina Forsman
Svalans förskola

Helena Forsman
Svalans förskola

Karin Broman
Malmaskolan

Morgan Emet
Nyckelbergsskolan

Anna-Lena Ericsson
Dagbarnvårdare

Birgitta Halvardsson
Solrosens förskola

Ulrika Blomqvist
Solrosens förskola

Beatrice Eriksson
Nyckelbergsskolan

Veronica Rohback
Dagbarnvårdare

Cecilia Brosäter
Nyckelbergsskolan

Karin Ringaby
Palettens förskola

Lena, Rosemarie och Julia
Sagostugans förskola

Hela förskolor eller avdelningar:

Avdelning Grön
Palettens förskola

Avdelning Lyan
Lövsångarens förskola

Team Blåklinten
Munktorps förskola

Fyrklöverns förskola

Lingonets förskola

Munktorps förskola

Här är alla nominerade till det Pedagogiska priset för digitalisering 2022. Totalt nominerades 6 pedagoger.

Sabina Larsson
Lärkans förskola

Eva Hanssen
Fyrklöverns förskola

Marie, Carina och Karoline avd. Grön
Palettens förskola

Tidigare vinnare

Vinnare av Stora pedagogiska priset 2022

Malin Fridolfsson, förskollärare på Trollsländans förskola.

Läs mer om pristagaren Malin Fridolfsson

Vinnare av Pedagogiska priset för digitalisering 2022

Linda Eriksson, lärare och IT-pedagog på Karlbergsskolan.

Läs mer om pristagaren Linda Eriksson

Vinnare av Stora pedagogiska priset 2021

Agneta Rönning, lärare på gymnasiesärskolan.

Läs mer om pristagaren Agneta Rönning

Vinnare av Pedagogiska priset för digitalisering 2021

Lillian Brevik, verksamhetsledare på KomTek.

Läs mer om pristagaren Lillian Brevik

Vinnare av Stora pedagogiska priset 2020

Avdelning röd på förskolan Paletten, Lisa Lefwerth, Helena Strömbäck och Elin Fredriksson.

Mer om vinnarna av Stora pedagogiska priset 2020

Vinnare av Pedagogiska priset för digitalisering 2020

Ted Sunhede Fulk och Magnus Larsson på Ullvigymnasiet.

Mer om vinnarna av Pedagogiska priset för digitalisering 2020

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Utbildningsförvaltningen

Nibblesbackevägen 17, Köping

Postadress
Köpings kommun
Utbildningsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider
Måndag-torsdag: 8.00-16.00
Fredag: 8.00-15.00
Lunchstängt: 12.00-13.00