Pedagogiska priser

I Köpings kommun finns många skickliga pedagoger. För att lyfta fram dem och deras betydelse finns två priser: Stora pedagogiska priset och Pedagogiska priset för digitalisering.

Tanken med priserna är både att uppmuntra och förstärka goda insatser och att sprida kunskaper om framstående pedagogiska exempel inom kommunen. Priserna är också ett sätt att ge inspiration.

Alla anställda inom utbildningsförvaltningen, social- och arbetsmarknadsförvaltningen och de fristående verksamheterna i kommunen kan nomineras och vinna priserna.

Nominera till de pedagogiska priserna

Du nominerar genom att fylla i formuläret nedan. Det går bra att nominera en person eller ett arbetslag eller annan typ av grupp. Du kan inte nominera dig själv.

Nomineringstillfället har stängt

Det går inte längre att nominera till de två olika priserna. Nomineringstillfället stängde 30 juni.

Personuppgifter
Ange dina personuppgifter nedan
Personuppgifter
Vilket pris vill du nominera till? * (obligatorisk)
För skillnaderna mellan priserna se information högre upp på sidan under rubriken Två pedagogiska priser.
Vilket pris vill du nominera till?


Jag som nominerar är: * (obligatorisk)
Jag som nominerar är:

Skriv in för- och efternamn samt arbetsplats


Jag godkänner att nomineringen/nomineringarna publiceras. * (obligatorisk)
Jag godkänner att nomineringen/nomineringarna publiceras.

Mer information om priserna

Stora pedagogiska priset

Den eller de nominerade ska verka för att utveckla förskolans eller skolans verksamheter med en positiv och engagerande undervisning. Den eller de nominerade ska även bidra till att stärka en god lärandemiljö.

Pedagogiska priset för digitalisering

Den eller de nominerade ska verka för att utveckla förskolans eller skolans verksamheter mot ökad digitalisering, där användandet av olika digitala verktyg leder till en positivt utvecklad undervisning.

Kriterier för priserna

Vid förslagskommitténs urvalsarbete av pristagare är innehållet i nomineringarna den avgörande faktorn för beslutet. De kriterier som kommitténs urvalsarbete grundar sig på är följande:

 • Den/de nominerade arbetar för att stärka god utbildning
 • Den/de nominerade arbetar för att stärka god lärandemiljö
 • Den/de nominerade arbetar för att öka kvaliteten i lärandet
 • Den/de nominerade arbetar för att göra lärandet synligt och tränar barnens/elevernas/studerandes förmåga att bedöma sitt och andras lärande
 • Den/de nominerade arbetar för att värna alla barns/elevers/studerandes rätt till god utbildning
 • Den/de nominerade arbetar för att inspirera och stötta kollegor/elever/barn/studerande
 • Den/de nominerade arbetar med framåtanda och vågar testa nytt i den pedagogiska verksamheten
 • Den/de nominerade arbetar med läroplanen och våra andra styrdokument på ett utvecklande sätt
 • Den/de nominerade tar initiativ och utvecklar den pedagogiska verksamheten utöver förväntan
 • Nominerade till det pedagogiska priset för digitalisering ska verka för att utveckla verksamheten genom digitalisering

En kommitté föreslår pristagare

En förslagskommitté, utsedd av utbildningsförvaltningen och social- och arbetsmarknadsförvaltningen, behandlar inkomna nomineringar och föreslår två pristagare. Beslutet fattas sedan av politikerna i utbildningsnämnden.

Kommittén ska bestå av:

 • Utbildningsnämndens ordförande
 • En tjänsteman från utbildningsförvaltningen
 • En representant från kommunala vuxenutbildningen
 • Två lärarfackliga representanter
 • Två rektorer som representerar olika skolformer och utförare
 • En representant från näringslivet eller föreningslivet
 • En föräldrarepresentant/vårdnadshavare

Vad består priset av?

Priset består av maximalt 25 000 kronor för ”Det stora pedagogiska priset” och maximalt 15 000 kronor för ”Det pedagogiska priset för digitalisering”. Prissumman ska användas till kompetensutveckling, studieresa eller liknande.

Tidigare vinnare

Vinnare av Stora pedagogiska priset 2021

Agneta Rönning, lärare på gymnasiesärskolan.

Läs mer om pristagaren Agneta Rönning

Vinnare av Pedagogiska priset för digitalisering 2021

Lillian Brevik, verksamhetsledare på KomTek.

Läs mer om pristagaren Lillian Brevik

Vinnare av Stora pedagogiska priset 2020

Avdelning röd på förskolan Paletten, Lisa Lefwerth, Helena Strömbäck och Elin Fredriksson.

Mer om vinnarna av Stora pedagogiska priset 2020

Vinnare av Pedagogiska priset för digitalisering 2020

Ted Sunhede Fulk och Magnus Larsson på Ullvigymnasiet.

Mer om vinnarna av Pedagogiska priset för digitalisering 2020

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Utbildningsförvaltningen

Nibblesbackevägen 17

Postadress
Köpings kommun
Utbildningsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider
Måndag-torsdag: 8.00-16.00
Fredag: 8.00-15.00
Lunchstängt: 12.00-13.00