Två lärare på Ullvigymnasiet vinner Pedagogiska priset för digitalisering

Ted Sunhede Fulk och Magnus Larsson överraskas i Ullvigymnasiets personalrum, när förvaltningschef Thomas Karlsson delar ut priset.

Ted Sunhede Fulk och Magnus Larsson överraskas i Ullvigymnasiets personalrum, när förvaltningschef Thomas Karlsson delar ut priset.

Priskommittén har utsett vinnare av Köpings kommuns nya pedagogiska pris för digitalisering. Vinnarna överraskades i personalrummet på Ullvigymnasiet.

Ted Sunhede Fulk och Magnus Larsson, lärare på Ullvigymnasiet, är vinnare av det nya Pedagogiska priset för digitalisering. De överraskades på onsdagsförmiddagen med utmärkelser, blommor, scheelevaser och en gemensam prissumma på 15 000 kronor, att använda till kompetensutveckling.

Det var två glada och överraskade vinnare som tog emot priset.

- Det kändes väldigt bra förstås. Jag blev väldigt förvånad och överraskad, jag hade ingen aning om att man skulle vinna det här, säger Magnus Larsson.

Båda lärarna arbetar mycket med Ullvigymnasiets digitala lärplattform It's learning. Vid en nationell användarkonferens 2019 vann de priset årets användare.

Ted Sunhede Fulk och Magnus Larsson arbetar mycket med den digitala lärplattformen It's learning. Nu har de vunnit Pedagogiska priset för digitalisering 2020.

Ted Sunhede Fulk och Magnus Larsson arbetar mycket med den digitala lärplattformen It's learning. Nu har de vunnit Pedagogiska priset för digitalisering 2020.

Underlättar vid distansundervisning

De har lite olika inriktning på hur de arbetar i lärplattformen. Ted Sunhede Fulk har lite fler test och övningar, Magnus Larsson arbetar mycket med att dela allt material till alla föreläsningar.

Gemensamt för båda lärarna är att de lägger ned mycket tid och kraft på att få ut material på It's learning.

- Det första jag och eleverna gör under en lektion är att logga in på It's learning och sedan börjar vi jobba därifrån, säger Ted Sunhede Fulk.

Deras kunskaper i lärplattformen har även varit till hjälp under vårens distansundervisning.

- Ja, det har underlättat lite, att man är van att använda det digitala, säger Magnus Larsson.

Priserna ska uppmuntra och förstärka goda insatser

Tidigare i november delade Köpings kommun ut Stora pedagogiska priset för första gången.

Läs om vinnarna av
Stora pedagogiska priset

Tanken med priserna är både att uppmuntra och förstärka goda insatser och att sprida kunskaper om framstående pedagogiska exempel inom kommunen. Priserna är också ett sätt att ge inspiration.

Under försommaren gick det att nominera personal inom utbildningsförvaltningen, social- och arbetsmarknadsförvaltningen och de fristående verksamheterna i kommunen.

Anställda och invånare i kommunen skickade in hela 53 nomineringar. En urvalskommitté har sedan gått igenom de nominerade och utsett vinnarna.

Läs mer om Köpings kommuns
pedagogiska priser