För dig som är god man och förvaltare

Här hittar du information särskilt riktad till dig som är god man och förvaltare.

Handböcker

Här finns handböcker för den som är god man och förvaltare, men kan även läsas av den som är bara vill veta mer om hur det fungerar.

Handbok god man och förvaltare

Handbok god man för bortavarande

Arvode

Följande gäller kring arvode från och med 1 januari 2023.

Arvode från och med 2023-01-01 Pdf, 139 kB.

Handläggningstider

Här hittar du våra handläggningstider, vår ambition är att vi inom den utsatta tiden kommer till ett avslut i ärendet.

Handläggningstider Pdf, 124 kB.

Ärenden som behöver beslutas av nämnd

I varje kommun ska det finnas en Överförmyndarnämnd eller överförmyndare. Kommunerna Arboga, Hallstahammar, Kungsör, Köping och Surahammar har en gemensam Överförmyndarnämnd, som heter Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd. Överförmyndarkansliet är utförare och hjälper nämnden med sakkunskap. Vissa typer av ärenden beslutas av Överförmyndarnämnden och inte kansliet.

Nedan finns exempel över vilka typer av ärenden det rör sig om:

  • Placering i aktier.
  • Köp eller försäljning från 900 000 kr av fastighet eller bostadsrätt.
  • Upptagande av lån.
  • Bodelning eller arvskifte där huvudmannens andel är 300 000 kr eller mer.
  • Fall där det är tveksamt.

Ansökningar i ovanstående fall behöver vara inkomna och kompletta senast datum enligt nedan för att det ska kunna tas upp på nästkommande sammanträde.

Datum för inlämning

Sista inlämningsdag till nämnden 2023

Lämna in senast den

För hantering i nämnden den

1 augusti

15 augusti

29 augusti

12 september

26 september

10 oktober

31 oktober

14 november

28 november

12 december

Blanketter

Alla blanketter

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Överförmyndarkansliet

Barnhemsgatan 2, Köping

Postadress
Köpings kommun
Överförmyndarkansliet
731 85 Köping

Fax
0221-259 36

Telefontid
Måndag - Torsdag kl. 10.00 - 12.00

Telefonnummer
0221-259 35

Drop-in
Fredag kl. 10.00 - 12.00