Fågelvägens förskola

Fågelvägens förskola

Fågelvägen är en förskola med två avdelningar och som har utverksamhet som inriktning. Vår utemiljö har sandlådor, gungor, koja, odlingslådor, bärbuskar och äppelträd.

Vi är placerade mitt i bostadsområde med närhet till skog och lekparker. Vi tror mycket på utevistelse och att vistas i skogen därför är vi ofta i Ållestaskogen på Elundsområdet. Även lunchen och mellanmålet äter vi ofta ute. All vår mat lagas i förskolans egna kök.

Vi utgår från trygghet, glädje och tro på barns kompetens

Vår verksamhet utgår till stora delar från de barn som finns hos oss just nu, vad som intresserar just dem och vad de har för behov. Vi bygger alltid verksamheten på trygghet, glädje och en tro på att barn kan och är kompetenta.

Att lära sig, ha roligt, samarbeta, att få växa i självkänsla och självförtroende, våga visa vad man tycker, lyssna på varandra och känna sammanhang i tillvaron är delar som är viktiga för oss. Vi integrerar gärna modern teknik i vårt förskolearbete och använder oss ofta av våra lärplattor i lärandet.

För att öka barnens och personalens arbetsro är barnen dagligen indelade i mindre grupper. Det ger även möjligheter att ge varje barn större uppmärksamhet.

Boka gärna ett besök

Är du mer nyfken på vår förskola är du välkommen att ta kontakt med oss för att boka ett besök. Du som vårdnadshavare får gärna vara med ditt barn på förskolan en dag eller några timmar.

Våra avdelningar

Fågelvägens förskola har två avdelningar som har ett tätt samarbete.

Fjärilen, 3-5 år

070-597 87 60
fagelvagen.fjarilen@koping.se

Fåglarna, 1-5 år

070-648 25 46
fagelvagen.faglarna@koping.se

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Mer innehåll

Område: Elund

Huvudman: Kommunal förskola

Inriktning: Uteverksamhet

Kontakt

Fågelvägens förskola

KRISTINELUNDS FÖRSKOLEENHET

Fågelvägen 4C, 8A, Köping

Öppettider
06.30-18.30

Sofia Lekström

TF REKTOR

Kristinelunds förskoleenhet

Förskolor: Sagostugan och Fågelvägen