Budget- och skuldrådgivning

Du kan få hjälp att hitta lösningar på dina ekonomiska problem. Om du exempelvis har svårt att betala dina skulder och få en överblick över din ekonomi kan du vända dig till budget- och skuldrådgivningen.

Genom budget- och skuldrådgivning vill vi bidra till att så många som möjligt kan leva ett självständigt liv. Rådgivningen kan innehålla allt från ett kort telefonsamtal till en längre kontakt där vi tillsammans arbetar för att förändra din ekonomiska situation.

För att nå förändring krävs att du är intresserad av att själv ändra din ekonomiska situation. Du beskriver din situation och tillsammans hjälps vi åt att lösa problemen. Vi har tystnadsplikt och rådgivningen är kostnadsfri.

Vi går igenom dina inkomster, utgifter, skulder och tillgångar och lämnar förslag på vad som kan förändras, till exempel en hållbar budget, avbetalningsplaner, söka  skuldsanering.

Mer information

Hos Konsumentverket kan du räkna ut din hushållsbudget och se vad olika förändringar skulle göra med din ekonomi i deras budgetkalkyl.

Konsumentverkets budgetkalkyl

Hos Kronofogdemyndigheten finns stöd- och vägledningssidor för den som är orolig för sin ekonomi.

Kronofogdemyndighetens stöd- och vägledningssidor

Tips och råd

Om du riskerar bli av med inkomsten


  • Prioritera bland dina kostnader. Prioritera alltid ditt HEM, det vill säga hyra, el och mat. Hemförsäkring, fackavgift och mediciner är också viktiga utgifter. Om pengarna inte räcker måste du prioritera.
  • Om du inte kan betala dina fakturor i tid ring och förklara din situation. Se om du kan få förfallodatum framflyttad eller om du kan göra en avbetalningsplan och dela upp betalningen. Kontrollera om du kan sänka avgifter för till exempel studielån och barnomsorg. Tänk på att meddela CSN och kommunen när du får högre inkomster igen.
  • Undvik att ta ytterligare lån för att betala dina utgifter och skulder. Snabblån kan kännas som en lösning på en akut situation men kan också förvärra situationen och göra det ännu svårare att komma tillrätta med ekonomin.
  • Se över dina utgifter. Har du några utgifter som inte är nödvändiga och som kan sägas upp? Har du några ägodelar som kan säljas för att få en extra inkomst?
Om du blir arbetslös
  • Blir du arbetslös ska du anmäla dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen från första arbetslösa dagen. Detta kan du göra genom arbetsförmedlingens hemsida om du har mobilt bank-ID. Kom ihåg att skicka in aktivitetsrapport varje månad.
  • Är du medlem i A-kassa kan du ansöka om ersättning därifrån. Hur mycket du får beror på hur mycket du tjänar och om du har varit medlem tillräckligt länge. Du behöver också vara inskriven på Arbetsförmedlingen, söka arbete aktivt och lämna in aktivitetsrapport varje månad.
  • Är du inte med i någon a-kassa kan du söka grundersättning från Alfa-kassa. Du måste vara över 20 år samt vara inskriven på Arbetsförmedlingen, söka arbete aktivt och lämna in aktivitetsrapport varje månad.
  • Är du under 29 år eller har minderåriga barn, barn över 18 år som studerar på gymnasiet och bor i egen bostad kan du kontakta Försäkringskassan för att undersöka om du har rätt till bostadsbidrag. Du kan lämna in ansökan digitalt på Försäkringskassans hemsida om du har mobilt bank-ID. Tänk på att bidragets storlek bland annat beror på din årsinkomst. Uppger du en lägre årsinkomst än du har kan du bli återbetalningsskyldig. Som arbetssökande kan det vara svårt att räkna ut sin totala årsinkomst, särskilt om man inte vet när man kan få ett jobb. Tänk på att meddela Försäkringskassan om att dina inkomster ändras om du får högre inkomst än vad du angett vid ansökningstillfället.
  • Har du lägre inkomster än existensminimum kan du ansöka om ekonomiskt bistånd från kommunen. Tänk på att alla andra möjligheter till försörjning ska vara uttömda.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Carolina Nilsson

BUDGET- OCH SKULDRÅDGIVARE

Nibblesbackevägen 17, Köping

Telefontid
Måndag 13.00 - 14.00
Onsdag - fredag kl. 8.30 - 9.30