Att rösta

För att ha rösträtt i val till Europaparlamentet måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen den 9 juni. Dessutom finns det särskilda regler för valet.

Vem har rösträtt?

Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen.
Du har rösträtt till Europaparlamentet om du:

 • fyller 18 år senast på valdagen
 • är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige, eller
 • är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast 30 dagar före valdagen.

På Valmyndighetens webbplats finns information om vem som har rösträtt i de olika valen.

Läs mer om rösträtt

Rösta på valdagen den 9 juni

På ditt röstkort står det vilken vallokal du kan röstar i, på valdagen den 9 juni. Vallokalerna är öpppna klockan 8-21.

Kom ihåg att ta med dig giltig id-handling om du röstar på valdagen. Om du inte har någon id-handling kan en annan person intyga din identitet. Den person som intygar måste då visa en id-handling.

Röstkort är inte ett krav när du röstar på valdagen, men praktiskt för att kontrollera att du röstar i rätt vallokal.

Förtidsrösta 22 maj till och med 9 juni

Från och med 22 maj till 9 juni 2024 kan du förtidsrösta. Du kan förtidsrösta i någon av de lokaler som finns för förtidsröstning, var som helst i hela landet.

Kom ihåg att ta med dig giltig id-handling och ditt röstkort till förtidsröstningslokalen. Om du inte har någon id-handling kan en annan person intyga din identitet. Den person som intygar måste då visa en id-handling.

Saknar du ditt röstkort kan du beställa ett nytt röstkort, ett så kallat dubblettröstkort.

Vad som gäller om du saknar ditt röstkort

Förtidsröstningslokaler och öppettider

Läs mer om att förtidsrösta

Hjälp med att rösta

Det finns hjälp att få för att du ska kunna rösta, om du till exempel inte själv kan ta dig till ett röstmottagningsställe på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder.

Hjälp med att göra i ordning din röst

Du som inte själv kan göra i ordning din röst, till exempel stoppa ner valsedeln i valkuvertet eller sätta kryss för en kandidat, kan be en röst­mottagare om hjälp att följa med dig bakom skärmen. Röstmottagarna har tystnadsplikt och får inte berätta för någon vad du har röstat på.

Du kan också ta med dig någon annan bakom skärmen för att hjälpa dig att rösta.

Rösta med bud

Om du inte kan ta dig till en förtidsröstningslokal eller vallokal på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder kan du rösta med bud. Det innebär att någon annan än du själv transporterar din röst till lokalen för förtidsröstning eller vallokalen.

Den som är bud måste vara minst 18 år och måste kunna visa upp en giltig id-handling. Följande personer kan vara bud:

 • din anhörig (make/maka/sambo, barn, barnbarn, förälder och syskon eller makes/makas/sambos barn, barnbarn förälder och syskon)
 • din vårdare eller någon som brukar hjälpa dig med personliga ärenden
 • anställda på ett häkte eller en kriminalvårdsanstalt
 • en lantbrevbärare kan vara bud om du bor utmed en lantbrevbärarlinje.

Ett vittne behöver även närvara när du gör i ordning din budröst. Alla som är över 18 år kan vara vittne, men vittnet får inte vara samma person som budet.

Beställ särskilt material för att budrösta

För att rösta med bud behövs särskilt material. Under valperioden kan materialet beställas från Valmyndigheten eller hämtas från en länsstyrelse eller kommun.

Budröstningsmaterial finns att hämta i Köpings kommuns val- och röstningslokaler.

Läs mer om kommunens val- och röstningslokaler här!

Så här budröstar du:

 1. Gör i ordning rösten i avskildhet. Lägg en valsedel i ett valkuvert för varje val och stäng kuverten.
 2. Lägg valkuverten i ytterkuvertet för budröstning, inför vittnet och budet. Klistra igen och fyll i dina personuppgifter på ytterkuvertet.
 3. Vittnet och budet intygar att röstningen gått rätt till genom att skriva under och fylla i sina personuppgifter på ytterkuvertet.
 4. Budet lämnar in rösten. Budet lämnar budrösten i din vallokal på valdagen eller i en lokal för förtidsröstning. Budet ska kunna visa en id-handling när budrösten lämnas in. Om budet lämnar in rösten i en lokal för förtidsröstning måste ditt röstkort också lämnas in.

Hos valmyndigheten finns mer information om att rösta med bud

Rösta med ambulerande röstmottagare

Om du inte kan ta dig till ett röstmottagningsställe på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning och inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan vi på valkansliet ordna med ambulerande röstmottagare.

Ambulerande röstmottagning betyder att två röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst. De ambulerande röstmottagarna har med sig det material som behövs för att kunna rösta. De transporterar sedan din röst till en lokal för förtidsröstning, där den hanteras tillsammans med övriga förtidsröster.

Så här beställer du ambulerande röstmottagning:

Under förtidsröstningsperioden, 22 maj till 9 juni, erbjuder vi ambulerande röstmottagning följande dagar och tider:

 • Vardagar mellan klockan 9-15, förutsatt att det anmäls senast två dagar i förväg.
 • Valhelgen, förutsatt att det anmäls senast två dagar i förväg.
  • Lördag 8 juni klockan 10-14
  • Söndag 9 juni klockan 9-15

Du beställer den ambulerande röstmottagningen genom att ringa valkansliet på telefonnummer 0221-252 26. Under samtalet kommer vi överens om dag och tid då de ambulerande röstmottagarna kommer till dig.

Kom ihåg att du behöver ha en giltig id-handling och ditt röstkort!

Rösta från utlandet

Du som befinner dig utomlands när det är val kan rösta från utlandet. Du kan antingen brevrösta eller förtidsrösta på ambassad och konsulat.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Valkansliet

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping