Himmeta skola

Årskurser: F-3

Antal elever: 24

Område: Himmeta

Snabblänkar för grundskola

Välkommen till oss!

Himmeta skola, belägen 8 km väster om Köping, är en glesbygdskola med få elever. Vår närhet till naturen gör att våra elever stimuleras till rörelse och många gemensamma lekar under både raster och eftermiddagar.

Vi är en grundskola för skolåren F-3 som ingår i Nibble skolområde där också Nibbleskolan och Skogsbrynskolan ingår. Skolan är organiserad i en  förskoleklass och en ålderblandad klass med årskurserna 1-2-3. Fritidshemmet har verksamhet alla dagar och en öppen verksamhet på loven.

Nyheter


  • Lovplanering för fritidshem i Edlevo
    Du som vårdnadshavare till barn som går på fritidshem hittar instruktioner för lovplanering i Edlevo-appen här Pdf, 380 kB..
    Läs mer

  • Nya skolsystem från och med årsskiftet
    Från och med årsskiftet gäller nya skolsystem i kommunen. Här hittar du som vårdnadshavare information om de system som gäller för just ditt barns skolform.
    Läs mer