Sjukanmälan

När ditt barn är hemma från skolan måste du göra en frånvaroanmälan till skolan. Kom ihåg att meddela hur länge barnet kommer att vara hemma. Om du inte vet det, måste du anmäla dag för dag. Kommer eleven tillbaka tidigare än du anmält sker en friskanmälan när läraren markerar närvaron.

Frånvaroanmälan görs innan första lektionen på dagen för att inte få ogiltig frånvaro.

Om ditt barn även har fritidsplats skall anmälan göras före schemastart.

Du gör frånvaroanmälan i Edlevo:

Sjukanmälan via Edlevo

Ogiltig frånvaro

Som vårdnadshavare får du ett meddelande via sms eller e-post om eleven är frånvarande från skolan utan att vara frånvaroanmäld. Anmäl i Edlevo under ”Mina uppgifter”, ”Kontaktuppgifter”, hur du vill få denna information.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: