Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

TypeError: Cannot read property "length" from null

Skärpta regionala restriktioner gäller

Enligt Region Västmanland är spridningen av covid-19 just nu stor i Köping och i Västmanland. Skärpta lokala restriktioner gäller till och med 11 april. Det är viktigt att vi värnar om våra riskgrupper och följer de nationella råd som Regeringen och Folkhälsomyndigheten beslutat om.

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar

Förvaltningar

Köpings kommun består av sex förvaltningar. I dessa arbetar ungefär 2 300 fast anställda. Totalt arbetar drygt 3 000 personer under året i kommunen när vikariat och kortare anställningar räknas in.

Klicka på bilden för större format

Kommunlednings­förvaltningen

Kommunledningsförvaltningen ansvarar för samordning av förvaltningarnas arbete och ger service till dem. Förvaltningen arbetar med ekonomi, juridiska ärenden, planering, statistik och arkiv. Förvaltningen bereder ärenden och är sekretariat för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, överförmyndarnämnden och valnämnden. I uppgifterna ingår även kommunikation, marknadsföring, näringslivs- och personalfrågor.

Avdelningar

 • Kansliavdelning
 • Personalavdelning
 • Näringslivsenhet
 • Ekonomiavdelning

Årsbudget (netto): 94,6 miljoner kronor
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen

TELEFON
ADRESS

Besöksadress
Rådhuset, Stora torget

Postadress
Köpings kommun
Kommunledningsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider
Måndag-fredag: 9.00-15.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken

Utbildnings­förvaltningen

Utbildningsförvaltningen ansvarar för:

 • Förskola
 • Grundskola, förskoleklass och fritidshem
 • Gymnasieskola
 • Särskola
 • Måltidsenheten

Utbildningskontoret svarar för administration, samordning och service till skolor i ekonomi- och personalärenden och bereder ärenden till Utbildningsnämnden. Administration för förskola finns på kontoret.

Årsbudget (netto): 491,7 miljoner kronor
Ansvarig nämnd: Utbildningsnämnden

Utbildningsförvaltningen

TELEFON
ADRESS

Nibblesbackevägen 17

Postadress
Köpings kommun
Utbildningsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider
Måndag-torsdag: 8.00-16.00
Fredag: 8.00-15.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vård- och omsorgsförvaltningen

Förvaltningen ansvarar för kommunens insatser för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Förvaltningens tjänster inkluderar hemtjänst, äldreboenden, gruppboenden, färdtjänst och riksfärdtjänst, hemsjukvård, rehabilitering, anhörigstöd, aktiviteter för äldre, personlig assistans och andra former av stöd till personer med så väl fysisk som psykisk funktionsnedsättning. I och med det breda ansvarsområdet löper åldersspannet i vår verksamhet från 7 år till livets slut.

Årsbudget (netto): 425,9 miljoner kronor
Ansvarig nämnd: Vård- och omsorgsnämnden

Vård & Omsorg

TELEFON
ADRESS

Nibblesbackevägen 17

Postadress
Köpings kommun
Vård & Omsorg
731 85 Köping

Fax
0221-255 60

Öppettider
Måndag-torsdag 8.00-16.00
Fredag 8.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Social- och arbetsmarknads­förvaltningen

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorg, flyktingmottagning, kommunal vuxenutbildning, arbetsmarknadsåtgärder, alkoholtillstånd och tillsyn.

Förvaltningsens verksamhet bedrivs i fyra verksamhetsområden

Verksamhetsområde vuxenutbildning där Kompetenscenter ansvarar för kommunal vuxenutbildning, lärvux, svenska för invandrare och uppdragsutbildningar.

Verksamhetsområde arbete och försörjning, som ansvarar för ekonomiskt bistånd och kommunala arbetsmarknadsinsatser.

Verksamhetsområde myndighet ansvarar för utredning och insatser för barn, unga och vuxna, familjerätt och familjehemsvård.

Verksamhetsområde stöd och behandling ansvarar för öppenvårdsinsatser för barn, unga och vuxna, missbruksrådgivning, arbete mot våld i nära relationer, familjerådgivning och stöd i boende.

Årsbudget (netto): 151,1 miljoner kronor
Ansvarig nämnd: Social- och arbetsmarknadsnämnden

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

TELEFON
ADRESS

Nibblesbackevägen 17

Fax
0221-254 13

Postadress
Köpings kommun
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider
Måndag - torsdag 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 16:00

Kultur och folkhälsoförvaltningen

Kultur- och folkhälsoförvaltningen ska ha en bred och allsidig kultur- och fritidsverksamhet för att tillgodose kommuninvånarnas behov och har till uppgift att främja och ansvara för kultur-, fritids- folkhälsoverksamheten i kommunen.

Kultur- och folkhälsoförvaltningens arbetsuppgifter

 • Föreningsstöd, föreningsbidrag, föreningsregister, lotterimyndighet samt uthyrning av lokaler och anläggningar
 • Bibliotek
 • Fritidsanläggningar och lokaler
 • Fritidsgård
 • Kultur
 • Museum
 • Kulturskola
 • Folkhälsa

Årsbudget (netto): 44,2 miljoner kronor
Ansvarig nämnd: Kultur- och folkhälsonämnden

Kultur och folkhälsoförvaltningen

TELEFON
ADRESS

Barnhemsgatan 2, Köping

Postadress
Köpings kommun, Kultur & Folkhälsa
731 85 Köping

Kansliets öppettider
Måndag-fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Samhällsbyggnads-förvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för kommunens fysiska planering, översikts- och detaljplaner och handlägger bygglov, bygganmälningar och tillstånd. Förvaltningen svarar för kommunens mark; köp och försäljningar, tomträtter och tomtkö. Förvaltningen ansvarar även för GIS-samordning, energi- och klimatrådgivning samt fastighetssamordning. Under förvaltningen finns även miljöenheten som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsfrågor.

Enheter

 • Bygglovenhet
 • Planenhet
 • Markenhet
 • Miljöenhet
 • Administrativ enhet

Årsbudget, (netto): 20,4 miljoner kronor
Ansvarig nämnd: Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnad

TELEFON
ADRESS

Besöksadress
Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress

Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-17.00
Fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

På grund av coronaviruset kan öppettider för besök variera. Ring eller maila oss i första hand.

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Sara Schelin

KOMMUNCHEF

Besöksadress
Rådhuset, Stora torget