Föräldrakontakter

På Scheeleskolan arbetar vi med föräldrakontakter på olika nivåer och med olika kanaler.

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalet, som är ryggraden i kontakterna mellan hem och skola, är ett möte varje termin mellan elev, vårdnadshavare och mentor. Under mötet samtalar man om elevens skolarbete och sociala utveckling.

Inför mötet har alla undervisande lärare skrivit omdömen om eleven, som elev och vårdnadshavare har tillgång till via Skola på webben. Dessa omdömen utgör, tillsammans med en framåtsyftande del, den individuella utvecklingsplan (IUP) som ska upprättas för eleven vid mötet. Det är därför viktigt att alla parter är väl förberedda.

De arbetsresultat eleven uppvisar kan under samtalet jämföras med de ämnesmål och kunskapskrav som finns utarbetade. Även elevens allmänna utveckling och mognad bör tas upp. Samtalet ska ge ömsesidig information och leda till ömsesidiga åtaganden

Övriga möten

  • Informationsmöte inför starten i årskurs 7
  • Information inför valet till gymnasiet
  • Andra möten efter behov och önskemål.
  • Möten för att vid behov upprätta åtgärdsprogram.

Övriga kontakter

Vårdnadshavare är mycket välkomna att besöka skolan och lektioner när som helst under läsåret. Det kan dock vara bra att kontakta mentorn före besöket eftersom det kan hända att klassen inte är i sitt vanliga rum eller har någon schemabrytande aktivitet.

Spontana kontakter mellan vårdnadshavare och mentor eller undervisande lärare.

Lärplattform

På Scheeleskolan använder vi Edlevo och Unikum

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Köpings kommun

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Telefontider
Måndag-torsdag: 8.00-17.00
Fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar kan vi ha ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken