Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar

Elevhälsa

Vi på Karlbergsskolan arbetar aktivt för att alla elever ska ha en bra miljö både för sin kunskapsutveckling och för sin personliga utveckling

En förutsättning för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig undervisningen och rätten till utbildning är att de mår bra och känner sig sedda, trygga och uppskattade. Elevhälsan är det övergripande namnet på den del av skolans verksamhet som ska tillgodose detta.

Den biträdande rektorn är ansvarig för elevhälsan på skolan. Karlbergsskolans elevhälsa arbetar med att främja elevernas arbetsmiljö, medvetandegöra skolans värdegrund hos elever och personal och arbeta mot kränkande behandling. Elevhälsan har även undervisning om tobak, alkohol, narkotika och dopning och arbete med jämställdhet och sex- och samlevnadsundervisning.

Elevhälsan

På skolan finns en elevhälsa som består av biträdande rektor, skolsköterska, skolkurator, specialpedagog, lärare med stödfunktion, studie- och yrkesvägledare samt fritidspedagoger.

Fritidspedagogerna ingår i skolans utredningsteam. Utredningsteamet arbetar med att utreda och åtgärda diskriminering och kränkande behandling mot skolans elever.

Kontakt

Cecilia Lindskog, biträdande rektor
0221-251 03cecilia.lindskog@koping.se

Camilla Anderson, skolsköterska
0221-251 37camilla.andersson1@koping.seMer om skolsköterskans arbete

Kerstin Ekholm, skolkurator
0221-251 35kerstin.ekholm@koping.seMer om skolkuratorns arbete

Ylva Sundström, specialpedagog
0221-251 12ylva.sundstrom@koping.seMer om specialpedagogens arbete

Marina Martinelli, speciallärare matematikutveckling
0221-258 52marina.martinelli@koping.seMer om speciallärarens arbete

Magdalena Danielsson, lärare med stödfunktion
0221-258 52magdalena.danielsson@koping.se

Sanne Damm, studie- och yrkesvägledare
0221-251 09sanne.damm@koping.seMer om studie- och yrkesvägledarens arbete


Ann-Charlotte Petterson, fritidspedagog
0221-251 06ann-charlotte.pettersson@koping.seMer om utredningsteamets arbete

Maria Strömberg, fritidspedagog
0221-251 06maria.stromberg@koping.seMer om utredningsteamets arbete

Krisgrupp

Om skolan drabbas av svår kris eller olyckshändelse ska krisgruppen snabbt kunna organisera sig, samla in och lämna riktig information samt stödja elever, personal och anhöriga.

Krisgruppen består av:

  • Cecilia Binbach, rektor
  • Kerstin Ekholm, skolkurator
  • Camilla Andersson, skolsköterska
  • Veronica Sogge, skoladminstratör
  • Maria Strömberg, fritidspedagog
  • Patrik Filipsson, diakon, Svenska kyrkan

Kontaktuppgifter till krisgruppen hittar du nedan.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: