Förstelärare

Boktrave

Våra förstelärare på Elundskolan, Eva Suontausta och Karin Asp presenterar här sitt uppdrag närmare.

Förstelärarnas uppdrag

Vi har den egna undervisningen som vårt huvuduppdrag men vi ska också:

  • vara mentorer för nyexaminerade lärare.
  • vid behov vara behjälplig med material eller andra frågor.
  • vara aktiva i pedagogiska samtal.
  • initiera och leda projekt i syfte att förbättra undervisningen.
  • vara samordnare för skolans VFU-handledare vid mottagandet avlärarstudenter under den verksamhetsförlagda utbildningen.
  • ta del av pedagogisk forskning och förmedla den vidare till kollegor vid vårapedagogiska diskussioner.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Eva Suontausta

LÄRARE F-4

Karin Asp

KLASSLÄRARE 2A