Förskoleklass

I Munktorpsskolans förskoleklass arbetar Tessa Berglund(klasslärare), Maja Tegnelid och Eva Larsson-Lundgren.

Förskoleklassen har sin hemvist i enplanstegelbyggnaden på skolan.

I förskoleklassen arbetar vi efter Bornholmsmodellen vilket innebär att vi genom språklekar, spel och övningar stärker barnens språkliga medvetenhet. Vilket ger barnen en bra grund för att kunna knäcka ”läskoden".

Inom matematiken möter eleverna tematiskt ordnade aktiviteter både enskilt och i grupp för att få en utvecklad förståelse för matematiska resonemang och uttrycksformer.

I all undervisning använder vi oss av både praktiskt material, arbetsblad och digitala verktyg.

Skapande arbete och
lek och rörelse

Skapande arbete och lek och rörelse är en viktig del i det aktiva lärandet för att främja social gemenskap och är därmed naturliga inslag under en skolvecka hos oss.

Vår natursköna omgivning runt skolan inbjuder till att utforska vår fina miljö och natur.

På så sätt sätter vi in de olika kunskapsområdena i det centrala innehållet i sammanhang som är betydelsefulla för eleverna, allt enligt Lgr22.

Välkomna till ett fantastisk inspirerande och lärorikt läsår hos oss.

Barn leker

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt


Tessa Berglund, klasslärare

tessa.berglund@koping.se