Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

TypeError: Cannot read property "length" from null

Spridningen av coronaviruset stor i kommunen

Enligt Region Västmanland är spridningen av covid-19 i Köping stor. Äldreomsorgen är hårt drabbad. Det är viktigt att vi värnar om våra riskgrupper. Särskilt du som ska besöka ett äldreboende behöver vara försiktig.

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar
    #siteLink($site)

Förskoleklass

I Munktorpsskolans förskoleklass arbetar Maria och Catharina som båda är behöriga undervisande mentorer.

Förskoleklassen har sin hemvist i enplanstegelbyggnaden på skolan och klassen består av två grupper, hästarna och katterna.

I förskoleklassen arbetar vi efter Bornholmsmodellen vilket innebär att vi genom språklekar, spel och övningar stärker barnens språkliga medvetenhet. Vilket ger barnen en bra grund för att kunna knäcka ”läskoden".

Inom matematiken möter eleverna tematiskt ordnade aktiviteter både enskilt och i grupp för att få en utvecklad förståelse för matematiska resonemang och uttrycksformer.

I all undervisning använder vi oss av både praktiskt material, arbetsblad och digitala verktyg.

Skapande arbete och
lek och rörelse

Skapande arbete och lek och rörelse är en viktig del i det aktiva lärandet för att främja social gemenskap och är därmed naturliga inslag under en skolvecka hos oss.

Vår natursköna omgivning runt skolan inbjuder till att utforska vår fina miljö och natur.

På så sätt sätter vi in de olika kunskapsområdena i det centrala innehållet i sammanhang som är betydelsefulla för eleverna, allt enligt Lgr11.

Välkomna till ett fantastisk inspirerande och lärorikt läsår hos oss.

Barn leker

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: 04 augusti 2020

Kontakt

Catharina Nordstöm

 FÖRSKOLLÄRARE

Maria Franzén

LÄRARE  ARBETSLAG F-3