Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

TypeError: Cannot read property "length" from null

Skärpta regionala restriktioner gäller

Enligt Region Västmanland är spridningen av covid-19 just nu stor i Köping och i Västmanland. Skärpta lokala restriktioner gäller till och med 2 maj. Det är viktigt att vi värnar om våra riskgrupper och följer de nationella råd som Regeringen och Folkhälsomyndigheten beslutat om.

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar

Livsmedelsverksamhet

Innan du ska starta en livsmedelsverksamhet behöver du göra en anmälan om registrering till miljöenheten. Tänk även på att om du planerar att ändra din verksamhet eller tar över en befintlig verksamhet så behöver du ofta göra en ny anmälan. Om du är osäker på vad som gäller kan du alltid vända dig till oss för att få hjälp.

Vad behöver jag göra innan jag startar min verksamhet?

Alla verksamheter där livsmedel släpps ut på marknaden ska registreras. En anmälan om registrering behöver göras om du startar en ny livsmedelsverksamhet eller tar över en befintlig. Även andra betydande ändringar ska meddelas till miljöenheten, en sådan ändring kan vara byte av bolagsform. 

Registrering gör du genom att:

  1. fylla i en blankett om anmälan om registrering av livsmedelsanläggning
  2. fylla i en blankett för underlag för riskklassning av verksamheten
  3. Skicka in blanketterna till miljöenheten.

Blankett för anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

Underlag för riskklassning

Här hittar du översatt information om att starta livsmedelsverksamhet

Arabiska

Tigrinja

Thai

Somaliska

Engelska

Sanktionsavgifter

Från och med 1 januari 2019 gäller regler om sanktionsavgifter för vissa överträdelser av livsmedelslagstiftningen.

Reglerna innebär bland annat att den som påbörjar en ny registreringspliktig livsmedelsverksamhet utan att först ha gjort en anmälan till miljöenheten, riskerar att få betala en sanktionsavgift. Detsamma gäller den som tar över en redan registrerad verksamhet och inte anmäler detta till miljöenheten.

Är du intresserad av att veta mer om sanktionsavgifter finns ytterligare information på livsmedelsverkets hemsida.

Livsmedelsverket

Riskklassning av verksamheten

Utifrån underlag för riskklassning räknas det fram hur många timmar kontrolltid din verksamhet kommer att ha. Ju större risk och omfattning på din verksamhet desto fler kontrolltimmar får verksamheten. Den årliga avgiften blir din kontrolltid gånger kommunens timtaxa. Avgiften kan komma att förändras utifrån de resultat som kommer fram vid miljöenhetens kontroller.

Taxa livsmedel

När får jag starta min verksamhet?

Verksamheten får startas två veckor efter att en fullständig anmälan om registrering kommit till miljöenheten. Om du får besked att din registreringen är klar tidigare så får du starta din verksamhet.

Vi kontrollerar att du följer lagen

Miljöenheten utför kontroller på livsmedelsverksamheter. De verksamheter som kontrolleras är bland annat livsmedelsbutiker, restauranger, caféer och torg- och gatuhandel. Kontrollen innebär att vi gör regelbundna besök hos verksamheterna för att se att lagar och regler följs. De flesta av kontrollerna är oanmälda, men det förekommer också föranmälda kontroller. Syftet med tillsynen är att garantera att invånarna erbjuds säkra livsmedel. Tillsynen är även ett stöd till dig som driver en verksamhet och genom miljöenheten kan du få råd om hur du kan uppfylla de krav som ställs.

Extra kontroller

Om det vid en kontroll uppmärksammas att lagen inte följs kan uppföljande extra kontroller utföras. Vid dessa kontroller följer vi upp att de uppmärksammade bristerna åtgärdats.

Vad kostar det?

För registrering av en livsmedelsverksamhet tas en avgift ut. Därefter betalas en löpande årsavgift för miljöenhetens tillsyn. Om extra kontroller behövs tas ytterligare avgift ut. Storleken på avgiften beror på hur lång tid som lagts ned i ärendet.

Utöver den årliga kostnaden för tillsyn som du som livsmedelsföretagare betalar kan det tillkomma avgifter för tillsyn enligt miljöbalkens lagstiftning. Det kan gälla kemikalietillsyn, avfallstillsyn eller tillsyn på kosmetiska produkter, beroende på vilka produkter som finns i din verksamhet.

Lagstiftning

Du som verksamhetsutövare är ansvarig för verksamheten och det förväntas att du känner till och följer den lagstiftning som rör din verksamhet. Den lagstiftning som du framförallt behöver känna till är livsmedelslagstiftningen men även delar av miljöbalkens regelverk.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Miljöenheten

Kristinelundsvägen 4

Postadress:
Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Telefontider
Måndag-torsdag: 8.00-17.00
Fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

På grund av coronaviruset kan öppettider för besök variera. Ring eller maila oss i första hand.

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken!

Per Wuolikainen

MILJÖINSPEKTÖR

Johanna Wessén

MILJÖINSPEKTÖR

Yasmin Fröjd

MILJÖINSPEKTÖR