Olika typer av stöd

Via den här sidan kan du läsa om vilka olika typer av stöd din förening kan få, vad som krävs för att få dem och när du kan söka.

Föreningsstödet omfattar flera olika delar

  • Möjlighet att hyra lokaler och anläggningar till subventionerad föreningstaxa.
  • Möjlighet att söka föreningsbidrag.
  • Stöd och rådgivning.
  • Regelbundna möten och möjlighet till dialog genom om förenings- och samhällsutveckling.
  • Möjlighet att synas med kontaktinformation på vår hemsida.

Dessa regler omfattar allt föreningsstöd, utom det stöd som ges till studieförbunden, samt det stöd som kommunstyrelsen ger inom ramen för samverkansöverenskommelse för särskilt stöd till föreningar.

Föreningsstöd ges endast till bidragsberättigad förening som haft verksamhet i sex månader.

Läs mer om vilka föreningar som kan söka bidrag här!

Du söker via vårt digitala formulär

Ansökan sker endast via vårt digitala formulär som du ser via den röda länken!

Verksamhetsbidrag

För idrottsverksamhet barn och ungdom

Verksamhetsbidraget baseras på antal godkända och beviljade deltagartillfällen, sammankomster och ledartillfällen från Riksidrottsförbundet.

Köpings kommun kompletterar med 50 procent av godkänt och beviljat LOK-stöd.

Annan verksamhet som riktar sig till barn och ungdom

För förening som bedriver barn- och ungdomsverksamhet, men inte är medlem i Riksidrottsförbundet.

Bidraget beräknas som om föreningen får LOK stöd. Köpings kommun kompletterar med 50 procent av fiktivt LOK-stöd.

Bidraget baserar sig på föreningens totala antal sammankomster samt deltagartillfällen och extra ledartillfällen.

Nya bidragen fasas in

Infasning av det nya bidragssystemet sker i relation till 2022 års verksamhetsbidrag, enligt följande:
År 1 (2023): 100 %,
år 2 (2024): 75 %,
år 3 (2025): 50 %
år 4 (2026): I nivå med nya bidragssystemet.

Det finns fem olika typer av verksamhetsbidrag

Beroende på vilken typ av förening ni är och vad ni söker stöd för finns det olika stöd att söka.

Om man är en intresseförening, arbetar med exempel hållbarhet, söker för utbildningsinsats, ett jubileum eller ska anordna en lovaktivitet så finns det olika varianter.

Här kan du läsa mer ingående om de olika verksamhetsbidrag vi har och vad som krävs för att få dem!

Driftbidrag

Driftbidraget finns till för att stödja föreningar med egen verksamhet som äger eller svarar för drift av en lokal eller anläggning.

Bidraget riktar sig både mot barn- och ungdomsverksamhet och samlingslokal/bygdegård.

Via länken kan du se villkoren att få driftbidrag!

Idé- och projektbidrag

För arrangemang eller aktiviteter som anordnas av förening vid ett enstaka tillfälle och är öppna för allmänheten. Inte långsiktiga investeringar

Bidrag ges inte till regelbundna och återkommande aktiviteter som utgör föreningens ordinarie verksamhet.

Uträkningsmodell: 30 procent av föreningens redovisade kostnader för arrangemanget/aktiviteten.

Bidraget söks i förhand och ska återredovisas. Eventuell återbetalning av ej använda medel kan bli aktuell.

Det här bidraget kommer senare att ersättas av nedanstående Programbidrag.

Programbidrag

Det här är under arbete - mer information kommer senare!

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Bokning och föreningsstöd

Kultur- och fritidsförvaltningen
Badvägen 4
731 52 Köping

Besökstid:
Endast förbokade besök! Välkommen att ringa eller e-posta för att boka din tid.