Nystart eller ändring av miljöfarlig verksamhet

För dig som driver miljöfarlig verksamhet är det viktigt att känna till de lagar och regler som finns. Med miljöfarlig verksamhet menas verksamhet som medför en risk för människors hälsa och miljön. Det kan till exempel vara utsläpp till mark, vatten och luft eller störningar som buller, skakningar, ljus och strålning.

Prövning vid nystart eller ändring

Innan du startar en miljöfarlig verksamhet eller om du gör stora förändringar i verksamheten ska en prövning ske. Alla miljöfarliga verksamheter klassas efter hur miljöstörande de är. Vilken myndighet som gör prövningen beror på om verksamheten klassas som en A-, B- eller C-anläggning:

  • A-anläggningar prövas av mark- och miljödomstolen.
  • B-anläggningar ska söka tillstånd hos miljöprövningsdelegationen i Uppsala.
  • C-anläggningar ska göra en anmälan till samhällsbyggnadsnämnden i Köping.

  Alla företag som klassificeras som A, B- och C-verksamheter ska ha en skriftlig egenkontroll  för att förebygga eller motverka störningar.

  Alla tillståndspliktiga företag, A- och B-anläggningar, ska årligen lämna in en miljörapport. Miljörapporten ska lämnas till miljöenheten via Svenska Miljörapporteringsportalen, SMP, senast den 31 mars varje år för föregående år.

  Sidansvarig:

  Senast uppdaterad:

  Kontakt

  Miljöenheten

  Kristinelundsvägen 4, Köping

  Postadress:
  Köpings kommun
  Samhällsbyggnadsförvaltningen
  731 85 Köping

  Öppettider 1 juli - 16 augusti (vecka 27-33)
  Måndag till fredag kl.9.00-12.00

  Ordinarie öppettider

  Måndag-fredag: 8.00-16.00
  Lunchstängt: 12.00-13.00

  Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken!

  Per Wuolikainen

  MILJÖINSPEKTÖR

  Johanna Wessén

  MILJÖINSPEKTÖR

  Jessica Norrman

  MILJÖINSPEKTÖR

  Joakim Fredriksson

  MILJÖINSPEKTÖR